was successfully added to your cart.
Monthly Archives

februari 2016

POFF- POLITIK OCH FÖRVALTNINGSFORUM

By | Uncategorized

I två dagar under förra veckan har den politiska ledningen tillsammans med förvaltningsledningen haft gemensam konferans om arbetet framåt i Sundbyberg. Högst upp på agendan är ordning och reda i ekonomin och full sysselsättning för att kunna fortsätta att sata på välfärdsverksamheterna i staden. Ett mål är att Sundbyberg ska ha världens bästa skola!

Mer information kommer du att kunna läsa i respektive nämnds budget i slutet av februari.

Här på bild syns Moderaterna i Sundbybergs nämndsordföranden, Mikael.T Eriksson kommunstyrelsens ordförande, Morgan Lindqvist ordförande i gymnasie- och grundskolenämnden. Sophie Silverryd ordförande i förskolenämnden och Josefin Malmqvist kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

 

VI ÄLSKAR SUNDBYBERG- DÄRFÖR VILL VI GÖRA STADEN ÄNNU BÄTTRE.

By | Uncategorized

På söndag är det alla hjärtans-dag. Därför pratar vi i Moderaterna i Sundbyberg denna vecka om varför vi älskar Sundbyberg, och hur vi vill göra staden ännu bättre.

Ett axplock av våra förslag:

  • Alla sundbybergare, som kan och vill arbeta, ska ha ett jobb att gå till!
  • Alla elever i Sundbyberg ska nå kunskapsmålen i alla årskurser!
  • Mindre barngrupper i förskolan i Sundbyberg!
  • Vi vill se en valfrihet i boendeformer i hela Sundbyberg.
  • Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Sundbyberg.
  • Föreningslivet i Sundbyberg ska stärkas, så att kultur och idrott kan komma fler barn och unga till del.
  • Ny stadskärna för ett levande Sundbyberg och en sammanhållen stad.

 

Har du förslag på hur vi tillsammans kan göra Sundbyberg ännu bättre? Skicka ett mail till sundbyberg@moderat.se!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

PRESSMEDDELANDE: MALMQVIST (M): 8 MILJONER SATSAS PÅ FLER SOCIALSEKRETERARE I SUNDBYBERG

By | Uncategorized

Arbetsmiljön för personalen är ansträngd och placeringstiderna för barn är långa. Därför görs nu en riktad satsning på minst 10 nya heltidstjänster för socialsekreterare, en satsning som motsvarar 8 miljoner kronor.

– Barnen är det viktigaste vi har. Därför gör vi vår största satsning i årets budget på att tillföra socialsekreterare för att barnen ska få en god omsorg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst.

Utöver nyanställningar om totalt 10-15 tjänster kommer även en omorganisation att genomföras och nya chefer rekryteras. Detta i syfte att få bättre uppföljning av verksamheten och beslut.

– Målet är tydligt: barnen ska få så bra omsorg som möjligt, så nära hemmet som möjligt. Därför vill nu vi få hem fler barn till Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst.

Totalt ökar personalbudgeten för myndighetsutövningen med 13,9 mnkr, varav 8 mnkr är riktad satsning och 5,7 mnkr en volymökning (varav hälften ensamkommande barn).

Beslut om budget och verksamhetsplan för 2016 fattas av social- och arbetsmarknadsnämnden tisdagen den 23/2 2016. Verksamhetsplan och budget finns här:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0172/2015

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

josefin.malmqvist@moderat.se

0736 – 947 974

 

 

 

MIKAEL . T ERIKSSON- ANGÅENDE (S) UTSPEL OM ATT TA ÖVER KYMLINGE.

By | Uncategorized

Mikael T. Eriksson svarade under gårdagen Socialdemokraterna i Stockholm med anledning om deras utspel om att Stockholm vill ta över Kymlinge. Sundbyberg tar ansvar för bostadsbristen och planerar att bygga 6748 ytterligare bostäder- tar Stockholm sitt ansvar?

Läs Mikaels svar nedan:

https://mikaelteriksson.wordpress.com/2016/02/22/wanngards-stora-glashus/

Länkar till media:

http://www.dn.se/arkiv/dn-stockholm/stockholm-vill-ta-over-kymlinge/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholm-vill-ta-over-mark-fran-sundbyberg

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

 

ÅRSMÖTET 2016

By | Uncategorized

Tack till alla 50-talet medlemmar som kom på kvällens årsmöte, inklusive flera nya medlemmar!

Tack också till Niklas Wykman vår skattepolitiska talesperson som underhöll och utbildade.

Från den nyvalda styrelsen tackar vi för förtroendet och ser framemot verksamhetsåret!

Här ser ni den nyvalda styrelsen. Från vänster, Morgan Lindqvist vice ordförande, Mikael . T Eriksson KSO, Josefin Malmqvist ordförande, Eva Pavoni kassör, Alex Karlsson kampanjledare, Nickan Zetterlund och Ina Djurestål aktivitetsansvariga.

Niklas Wykman, vår skattepolitiska talesperson talar under årsmötet om svensk ekonomi och fler vägar till första jobbet.

Tack ännu en gång för en lyckad och trevlig fredagkväll!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

PRESSMEDDELANDE: NU INFÖR VI NOLLTOLERANS MOT BIDRAGSFUSK I SUNDBYBERG

By | Uncategorized

Malmqvist (M): Nu inför vi nolltolerans mot bidragsfusk i Sundbyberg

Sundbyberg har näst högst kostnader för ekonomiskt bistånd i länet, bara Södertälje har högre kostnader. I sin första budget tar idag det nya Grönblå styret ett första steg mot att stävja möjligheterna till bidragsfusk och ställa om insatserna till jobb.

– Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg. Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Våra insatser ska därför vara helt fokuserade på att stötta sundbybergare till jobb, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad.

Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig insats när alla andra är uttömda. Aktivitets- och närvarokrav införs och hembesök erbjuds alla.

– Fusk ska aldrig löna sig. Genom hembesök och att kräva närvaro under hela dagen ökar inte bara möjligheterna att hitta ett jobb- möjligheten till svartjobb förhindras också, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad. 

Budgeten finns här:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0172/2015

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

Kommunalråd (M) för jobb, integration och socialtjänst.

josefin.malmqvist@moderat.se

0736 – 947 974

FÖRENINGSÅRSMÖTE 19/2-16

By | Uncategorized

Ta del av mer information i inbjudan nedan:

/ Inbjudan till årsmöte Sundbyberg 2016 (1)

Moderaterna i Sundbyberg bjuder in till ordinarie föreningsårsmöte. Den 19/2 klockan 18.30 på föreningslokalen (Järnvägsgatan 46 Sundbyberg).

Vill du engagera dig i styrelsens arbete eller har du förslag på kandidater? Kontakta då valberedningens ordförande Jan Bojling på jan.bojling@telia.com eller 070-755 51 04 senast den 11 februari.

I vanlig ordning bjuder vi på mat. Dryck finns till självkostnadspris. För att vi ska kunna planera inköp av mat och dryck ber vi er anmäla er till vår politiska sekreterare på axel.conradi@moderat.se eller 070-87 55 89.

Varmt välkommen!

/

Styrelsen genom tf ordförande Josefin Malmqvist

 

 

 

MALMQVIST (M): DAGS ATT SÖKA SOMMARJOBB I SUNDBYBERG!

By | Uncategorized

Malmqvist (M): Dags att söka sommarjobb i Sundbyberg!

I dagarna går informationen ut till unga 16-18 år i Sundbyberg om att söka sommarjobb. En växling från tre år med korta sommarjobb till två år med längre sommarjobb, entreprenörskap och tydligare näringslivskoppling är några av årets nyheter.

– Vi påbörjar nu ett arbete för att lyfta sommarjobben i Sundbyberg. Vi vet att sommarjobb är viktiga och en bra möjlighet för fler unga att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden och får kontakt med tänkbara framtida arbetsgivare, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad.

För det Grönblå styret i Sundbyberg är näringslivskopplingen viktig. Till nästa år vill det Grönblå styret se att sommarjobben förlängs, från dagens 70 timmar till 3-4 veckor, för att ge unga möjlighet att i större utsträckning komma in i jobbet och visa vad de går för.

– För att fortsätta minska ungdomsarbetslösheten är företagens bidrag avgörande. Sommarjobben blir ett sätt att marknadsföra sig och kanske hitta framtida arbetskraft. Vi hoppas därför att fler företag vill vara med och bidra till att fler jobb kan komma till, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd.
Förändringar som genomförs i år:
· Målgruppen i år är de som är födda år 1998 eller 1999 och/eller gått ut 1an eller 2an på gymnasiet, samt är folkbokförda i Sundbyberg. Därutöver erbjuds bland annat ensamkommande flyktingbarn och unga som rekommenderas av socialtjänsten möjlighet till sommarjobb, likt föregående år.
· Tydligare koppling till näringslivet. En successiv förändring mot att företagen är med och betalar, som i andra kommuner, samt att förlänga sommarjobben till 3-4 veckor.
· Möjlighet att söka sommarjobb med entreprenörskap införs.

Effekten av höjningen av arbetsgivaravgiften för unga:
· Regeringen har beslutat att från 1 juni 2016 mer än fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Det innebär en ökad kostnad för kommunen i år med nära 650 000 kr för sommarjobben.

Lön:
· För ungdomar födda 1999 är lönen 85,40 kr/timme och för ungdomar födda 1998 är lönen 88,40 kr/timme.
· Varje år förhandlas lönen med de fackliga organisationerna.

 

 

 

//Josefin

SUNDBYBERG HÖJER BYGGPROGNOS MED 6 748 YTTERLIGARE BOSTÄDER

By | Uncategorized

Sundbyberg höjer byggprognos med 6 748 ytterligare bostäder

Bostadsbyggandet i Sundbyberg kommer att sätta nya rekord. Det framgår av kommunens reviderade prognos för bostadsbyggandet fram till 2030.

Bakgrunden till rekordökningen är stadens nya stadskärna, ett nyligen beslutat programsamråd i norra Rissne, ytterligare bostadsbebyggelse i Hallonbergen samt fler bostäder i Stora Ursvik. Totalt prognostiseras nu 18 759 nya bostäder fram till 2030, alltså en ökning med 6 748 nya bostäder jämfört med den förra prognosen.

– Det känns skönt att slå hål på myten att den grönblå majoriteten skulle ha för avsikt att minska bostadsbyggandet. Ambitionsnivån är tydlig: Sundbyberg ska fortsatt ha ett högt byggtempo. På detta sätt har vi möjlighet både att utveckla stadens kvaliteter och att välkomna många nya sundbybergare hit, säger Stefan Bergström (C), Ordförande i Exploaterings- och hållbarhetsutskottet.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael T. Eriksson (M), är även han mycket positiv till de höjda ambitionerna.

– Vi har höjt ambitionerna rejält. Förutom rekordhögt bostadsbyggande investerar vi i fler förskolor, skolor och äldreboenden. Snart byggs det i varenda stadsdel, och det är mycket roligt att så många vill hitta hem i Sundbyberg. Vi har dock inte byggt färdigt i och med detta. Exempelvis har området kring Enköpingsvägen stor utvecklingspotential, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.