was successfully added to your cart.
Monthly Archives

juni 2017

SYSKONFÖRTUR FICK GRÖNT LJUS

By | nyheter
Vi Moderater och de andra partierna i Ett GrönBlått Sundbyberg införde i höstas syskonförtur före närhetsprincipen i valet av skola för förskoleklass. Vi gjorde det för att vi tror att eleverna känner sig tryggare om de har ett syskon på skolan samt att vi vill förenkla livspusslet för föräldrarna.
Vårt förslag blev överklagat av en Sundbybergare som hade uppfattningen att det inte var förenligt med skollagens krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet.  Vi var dock övertygade om att det inte var några problem då det i Sundbyberg är ca. 1500 meter som största avstånd mellan två närliggande skolor.
Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå överklagan och helt gå på vår linje att syskonförtur är lagligt.
Vi är glada att vi lyckades förbättra skolan för eleverna och livspusslet för Sundbybergarna. Vi fortsätter att kämpa för eleverna och föräldrarna i Sundbyberg. Vårt långsiktiga mål är att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor.

SUNDBYBERG HÖJER LÄRARLÖNERNA MEST I LÄNET

By | nyheter

Bara fem kommuner i Sverige gav lärarna en högre genomsnittlig löneökning 2016 än vad de fick i Sundbyberg. I länet ligger Sundbyberg på en första plats.

Lärarnas tidning har presenterat statistik från Lärarförbundet om genomsnittliga lärarlöneökningen för lärarna under 2016. Av de 221 kommuner i Sverige som var med i sammanställningen var det bar fem som gav mer än Sundbyberg!

– Det är roligt att de stora satsningarna som vi gör på skolan märks och att vi är med i toppen i denna typ av rankningar, säger Morgan Lindqvist, ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

Lärarförbundets medlemmar i Sundbyberg fick 4.3% i löneökning, Att lärarlönelyftet är utöver denna stora löneökning gör att lärarnas löner i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt.

Moderatera i Sundbyberg och de andra i ett GrönBlått Sundbyberg har ett mål, Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor, höjda lärarlöner är ett av de beslut som vi fattat för att nå målet.

Mer information om Lärarförbundets statistik finner du här.