was successfully added to your cart.
Monthly Archives

januari 2018

Rekordfå hushåll med socialbidrag i Sundbyberg – minskat med en tredjedel på två år

By | nyheter

Utanförskapet i Sundbyberg fortsätter sjunka. Under 2017 betalades ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag, ut till 765 unika hushåll. Det är det lägsta antalet hushåll sedan år 2004. Under samma period har befolkningen ökat med över 40%.

– Det är glädjande att utanförskapet fortsätter sjunka i rekordtakt. När fler Sundbybergsbor går till jobbet har vi möjlighet att prioritera välfärdens kärna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Helårssiffrorna visar att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med nära en tredjedel de senaste två åren.

– Att bidragsberoendet minskar i snabb takt är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som nu går till jobbet istället för socialtjänsten, säger Josefin Malmqvist (M).

Bifogas – Ekonomiskt bistånd helår 2017 Treserva
– Graf med Sundbybergs befolkningsutveckling sedan 2004 (källa, SCB).
– Graf som illustrerar antal unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd per år (källa, Treserva).
– Graf som illustrerar genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, per år (källa, Treserva)

Fakta
– Uppgifterna om antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd kommer från socialtjänstens verksamhetssystem Treserva. Statistik från SCB/Socialstyrelsen publiceras senare under året.
– Socialtjänstens siffror är alltid högre än SCBs, eftersom SCB bara räknar personer som bytt kommun under året en gång, dvs i en kommun. Sundbyberg räknar samtliga unika hushåll som varit aktuella i kommunen någon gång under ett år.
– Treserva började användas i kommunen 2012, och statistik från verksamhetssystemet finns därför bara sedan 2013. Den historiska jämförelsen görs därför med SCBs officiella statistik, vilket är en lågt räknad jämförelse. När den officiella statistiken för 2017 kommer senare under året kan det därför visa sig att nivåerna historiskt går ännu längre tillbaka i tiden.

 

Nomineringskommitténs förslag till valsedel 2018

By | nyheter

Moderaternas nomineringskommitté i Sundbyberg är nu klar med sitt förslag till valsedel inför kommunvalet 2018. Listan föreslås toppas av sittande kommunstyrelseordföranden Mikael T Eriksson. Kommunfullmäktigelistan fastställs slutgiltigt av nomineringsstämman den 23 februari 2018.

–          Jag är stolt, men samtidigt ödmjuk, inför nomineringskommitténs förslag att stå först på listan. Jag ser fram emot att söka kommunmedborgarnas förtroende att även i framtiden ta ansvar för Sundbybergs fortsatta positiva utveckling. Vi ska ha en fortsatt hög tillväxttakt som möjliggör investeringar för framtiden, såsom nedgrävningen av järnvägen och en kraftigt utbyggd skolverksamhet i staden, säger Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

På andra- respektive tredjeplatsen på listan föreslås kommunalrådet Josefin Malmqvist och grundskole- och gymnasienämndens ordförande, Morgan Lindqvist.

–          Om jag får medlemmarnas förtroende vill jag fortsätta arbeta för att ta arbetslinjen till Sundbyberg. Nu ska vi tillsammans verka för att förtjäna väljarnas förtroende och fortsätta modernisera Sundbyberg med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet i alla kommunens verksamheter, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

–          Det går bättre för skolorna i Sundbyberg men jag är ödmjuk inför det arbete som kvarstår. Om jag får förtroendet att företräda moderaterna även efter nästa val kommer jag fortsätta verka för att Sundbybergs skolor ska bli Sveriges bästa, säger Morgan Lindqvist (M).

Nomineringskommitténs beskrivning av arbetet:

Nomineringskommitténs uppdrag är att presentera ett förslag till valsedel för vidare beslut av nomineringsstämman. Detta val träder nya nomineringsregler i kraft varför nomineringskommittén vill ta tillfället i akt och presentera vårt arbete och vad som ligger till grund för vårt förslag till valsedel.

Kommittén har bestått av:

Carl Grufman, ordförande
Torbjörn Nylén, vice ordförande
Eva Stein, ledamot
Lars Molin, ledamot
Ulla Sandenskog, ledamot
Timothy Chapman, ledamot utsedd av MUF
Lars Rådén, inadjungerad
Axel Conradi, ersättare, sekreterare

Nomineringskommittén har med hjälp av bland annat intervjuer, informationssökning och personliga kontakter bedömt lämpligheten hos samtliga kandidater. Kommittén enades därefter om ett preliminärt förslag till valsedel. Faktorer så som kompetens, erfarenhet, närvaro, könsfördelning, ny/gammal kandidat och ålder med mera var utgångspunkter för den preliminära listans sammansättning. Detta arbete genomfördes innan resultatet av försöksnomineringen var känt.

Kommittén tog därefter del av försöksnomineringens resultat och beaktade även detta i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel.

Kommittén har sammanvägt samtliga ovan nämnda faktorer i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel. Förslaget är balanserat utifrån kön, ålder, erfarenhet, kompetens och meriter.

Här kan du läsa nomineringskommitténs förslag till valsedel: Förslag till valsedel

Allmänt om förslaget till valsedel:

6 kvinnor och 4 män topp 10
50 % kvinnor på valbar plats (topp 24)
3 st under 40 år på topp 10.
3 st över 60 år på topp 10.

Nästa steg:

Listan fastställs på nomineringsstämman den 23 februari.
För att kandidat ska få stå på listan vid valdagen krävs att kandidaten genomgått obligatorisk kandidatutbildning.
Föreningen ges i uppdrag att fylla på med fler namn längst ned på listan.
Nomineringskommittén vill tacka samtliga kandidater som deltagit i intervjuer och svarat på frågor och ser fram emot att presentera oss, och kommitténs arbete ytterligare på nomineringsstämman.

 

Nomineringskommittén

Genom,

Carl Grufman, ordförande

 

 

 

 

Så blir Sundbybergs sommarjobb 2018

By | nyheter

Nu är upplägget klart för Sundbybergs sommarjobb 2018. Nytt för 2018 blir ett intervjuträningsmoment genom speeddejting och att även asylsökande ungdomar ska erbjudas sommarlovsaktiviteter. Alla ungdomar som slutar årk 9, 1 och 2 på gymnasiet kommer erbjudas jobb.

          Sommarjobben är viktig möjlighet för unga Sundbybergsbor att få in en första fot på arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV. Därför fortsätter vi satsa på sommarjobben och gör dem samtidigt mer arbetsplatslika, vilket ungdomarna uppskattat, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

2017 infördes en uppskattad CV-skola, sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, ett CV och personligt brev skulle bifogas med ansökan och alla ungdomar skulle visa att de sökt minst ett jobb på egen hand. Nytt för 2018 blir att ett moment för att träna sig att gå på anställningsintervju läggs till.

          Nytt för i år är att vi inför speeddejting mellan arbetsgivare och arbetssökande. Då får arbetsgivarna möjlighet att träffa sommarjobbarna innan och sommarjobbarna får träna sig på att gå på anställningsintervju och få en uppfattning om vilken typ av jobb de kan vänta sig, säger Josefin Malmqvist (M).

Nytt för i år blir också att asylsökande ungdomar, som ännu inte får arbeta i Sverige, ska erbjudas sommarlovsaktiviteter.

          Sveriges långa sommarlov är ansträngande för många asylsökande ungdomar, som behöver använda tiden under sommarlovet för att snabbt få möjlighet att integreras i Sverige. Det är ologiskt att de inte får arbeta i Sverige, men då får vi runda systemet istället, säger Josefin Malmqvist (M). 

 

Upplägg 2018

 • 3 veckors sommarjobb
 • Obligatorisk CV-skola och informationsträff om sommarjobben
 • Deltagande i intervjuträning, exempelvis genom speeddejting
 • Ansökan om sommarjobb ska inkludera CV och personligt brev
 • Alla som söker sommarjobb ska ha visat att de sökt minst ett jobb på egen hand utanför kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter för asylsökande ungdomar
 • Ökat administrativt stöd för företag som vill ta emot sommarjobbare genom staden

Målgrupp 2018

 • Sundbybergare som slutat årk 9, eller årk 1 eller 2 på gymnaiet. 
 • Målsättningen är att alla som söker och uppfyller villkoren också ska erbjudas jobb. 2017 kunde alla som sökte sommarjobb erbjudas jobb. 

Utfall av sommarjobben 2017

 • 2017 kunde alla ungdomar som sökte sommarjobb också erbjudas jobb.
 • Utvärderingen visar att sommarjobbsungdomarna uppskattade de nya förändringarna som gjorde sommarjobben mer arbetsplatslika.  Läs mer om utvärderingen av 2017 års sommarjobb här: Länk
 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb. 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018. 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut om upplägget för sommarjobben 2018 finns här: Länk