was successfully added to your cart.
Monthly Archives

maj 2018

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

By | nyheter

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 24 maj väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

–          Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, och habiliteringsersättningen är ett viktigt incitament för att delta. Jag är därför glad att vi nu kan höja ersättningen med 20 procent, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag skulle för deltagarna i den dagliga verksamheten innebära 200 kronor i månaden i högre inkomst. Habiliteringsersättningen är skattefri, och deltagarna får därför behålla hela summan.

–          Höjningen av habiliteringsersättningen innebär 200 kr mer i plånboken varje månad för deltagarna i daglig verksamhet, vilket jag hoppas blir en viktig morot för att delta, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan tidigare beslutat att öka valfriheten inom daglig verksamhet, och på så sätt vidga utbudet av aktiviteter att välja mellan. Beslut om detta väntas under hösten 2018 och 2019.

 

Fakta

–          Sundbyberg har idag ca 150 brukare som deltar i daglig verksamhet.

–          Den dagliga verksamheten kan exempelvis bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser och syftar till att främja delaktighet i samhället.

–          Deltagare i daglig verksamhet erhåller i regel en aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan, som i dagsläget uppgår till mellan 8152 och 9290 kronor per månad före skatt.

–          Habiliteringsersättningen i Sundbyberg har inte höjts sedan 1994.

–          En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag kommer innebära en ökad kostnad för kommunen med cirka 128 000 kronor per år, givet en oförändrad volym. För 2018 finns ett statsbidrag att söka.

–          Sundbybergs habiliteringsersättning är redan idag relativt hög, jämfört med andra kommuner:

Kommun Habiliteringsersättning idag
Botkyrka 7 kr/timme
Ekerö 5 kr/timme
Järfälla 5 kr/timme
Nacka 5 kr/timme
Sigtuna 5 kr/timme
Stockholm 8 kr/timme
Sollentuna 7 kr/timme
Solna 6 kr/timme
Sundbyberg 50 kr/dag
Södertälje 6 kr/timme
Upplands-Bro 6,5 kr/timme
Upplands Väsby 5 kr/timme
Österåker 8,6 kr/timme

 

 

Instruktioner för utbildningshemsidan

By | nyheter

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Antalet utbildningar kommer att öka kontinuerligt. Vi kommer att göra reklam för utbildningar i våra månadsbrev men du kan också gå in och kolla om det finns utbildningar som erbjuds och som du vill gå.

När du anmäler dig till en utbildning så informeras utbildningsansvarige i kommunen som godkänner anmälan. Vissa utbildningar har specifika målgrupper. Om du vill gå en utbildning men målgruppen inte matchar dig så hör av dig till utbildningsansvarig i föreningen så tar vi ett samtal och ser vad som kan göras.

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Du anmäler dig till utbildningarna på följande sätt

  • Gå till http://moderaterna.info och logga in med Bank-id
  • Under menyalternativet ”Utbildning” väljer du ”M-Utbildningar
  • I det nya fönster som öppnas klicka på kalender ikonen längst upp i höger hörn
  • Gå till det datum som utbildningen sker på och klicka på texten
  • I det nya fönster som öppnas klicka på knappen ”Anmäl mig”
  • När din anmälan är bekräftad så får du e-post

Har du några frågor så hör av dig till Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se (0706-72 78 22)