was successfully added to your cart.
Monthly Archives

november 2020

Vi vill bli fler!

By | Uncategorized

Om mindre än två år är det val i Sverige. Inför valet behöver vi bli fler. Stöd oss genom att bli medlem i Moderaterna. Ditt engagemang behövs mer än någonsin.

Önskar du lära dig mer om hur din kommun styrs och vill veta vad dina skattepengar går till?
Vill du bli en av våra förtroendevalda efter valet?
Vill du att mer moderata idéer ska bli verklighet i Sundbyberg?

Under året, som starkt präglats av pandemin, har Moderaterna tydligt visat Sverige att vi är ett parti att räkna med, som tar den tuffa verkligheten på allvar och jobbar hårt för att ta fram reformer anpassade till vad Sverige behöver för att vända skutan rätt igen. Sex år med socialdemokraterna vid rodret har varit skadligt för Sverige.

Kom med och få Sverige på rätt köl igen genom politiskt engagemang i Moderaterna i Sundbyberg, för valfrihet och rätten att påverka ditt liv. Vi tror på människans inneboende kraft och förmåga att skapa sitt liv och vilja bidra till samhället.

Snart startar vår kandidatskola inför valet 2022. Välkommen med som medlem i laget Moderaterna i Sundbyberg.

För mer information maila Sundbyberg@moderaterna.se.  #moderaterna #blimedlem #kandidat

Moderaternas framgångar vid budgetfullmäktige!

By | nyheter, Uncategorized

Det blev precis som tidigare år en debatt som pågick från morgon till kväll, med stundom skarpa ord och en del känslor. Med anledning av pandemin tjänstgjorde hälften av ledamöterna i fullmäktigesalen och hälften på distans från hemmet eller sammanträdesrum i stadshuset. Tjänstemännen hade ordnat med stöd från IT-Support och sammanträdet förlöpte smidigt.

Det grönblå budgetförslaget för 2021 höll fokus på ordning och reda i Sundbybergs ekonomi, trygghet i varje stadsdel, återupprättad arbetslinje och fredande av kommunens kärnverksamheter skola, förskola och äldreomsorg. Budgeten i sin helhet går att läsa i tidigare inlägg.

Som väntat, fick minoritetsstyrets budgetförslag majoritet vid omröstning, ett förslag som åter innehåller ohållbara lösningar såsom utdelning från bolagen och engångsintäkter för att få kalkylen att gå ihop på sista raden. Den oaktsamheten om skattebetalarnas pengar måste få ett slut.

Moderaterna tillsammans med Miljöpartiet och Kristdemokraterna presenterade förutom en budget i sin helhet tilläggsförslag i 30 stycken att-satser. Dessa hanterades en i taget och vid slutet av voteringen hade 9 stycken av dessa vunnit majoritet. Glädjande!

Förslag som röstades igenom av en majoritet i kammaren:

~Staden ska i större utsträckning inkludera invånarna i trygghetsarbetet, bland annat genom fler medborgardialoger.

~Minska lärarnas administrativa börda, genom att införa lärarassistenter, förutsatt att statliga bidrag för detta kan erhållas.

~Upprätta rekryteringsträffar och ett program för fler praktikplatser, främst riktat mot personer med ekonomiskt bistånd.

~Minst 50 procent av den totala bruttoarean i nybyggnation ska fram till 2026 bestå av trä.

~Staden ska i större utsträckning informera om möjligheten till familjerådgivning och andra stödfunktioner.

~Genomför ett tvättstugekampanj för att nå våldsutsatta i nära relationer, tillsammans med externa aktörer, t ex fastighetsbolag, gym, församlingar.

~Uppdra Norrenergi att utreda införandet av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (BCCS, Bio Energy Carbon Capture & Storage).

~Driv på för att SÖRAB framöver ska bli en producent av biokol.

~Utred möjligheten att bilda ett mobilitetsbolag inom Kommunkoncernen med ansvar för parkeringsfrågor.