was successfully added to your cart.
All Posts By

admin

Hallonbergen

By | nyheter, Uncategorized

Centrumutvecklingen i Hallonbergen är historisk med miljardinvesteringar i nya bostäder, butiker, arbetsplatser och restauranger.
Det är den största satsningen på Hallonbergen någonsin.

Allt börjar med jobben. Vi vill att alla som kan ska ha jobb.
När fler jobbar kan vi satsa mer på skola, förskola och äldrevård samtidigt som vi sänker bidragskostnaderna och möjliggör för fler att bli en del av samhället.

Ungdomsgäng och skadegörelse är några av Hallonbergens otryggheter. Vi måste agera och främja de eldsjälar som genom grannsamverkan och nattvandring ökar tryggheten för sig själva och sina grannar samtidigt som vi ska satsa på trygghets-kameror, väktare och fler patrullerande poliser.

Centrala Sundbyberg

By | nyheter, Uncategorized

Centrala Sundbyberg, en stadsdel vars charm ska bevaras samtidigt som den behöver utvecklas för att kunna möta framtidens behov.

Vi kommer gräva ner järnvägen genom centrala Sundbyberg. Här kommer nya bostäder, butiker och restauranger att få komplettera det som redan finns i området, något som också kommer skapa större kundunderlag för kommunens lokala butiker och restauranger.

Vi vill öppna upp Sturegatan för fler evenemang, året runt. Hjärtat av Centrala Sundbyberg som ger oss en levande stadskärna. Men det är också viktigt att de som använder bil har bättre möjlighet att parkera i centrala Sundbyberg.

Sedan maktskiftet 2015 har vi jobbat med att sanera stadens ekonomi efter åratal av underfinansierade budgetar och växande underskott. När vi vänder underskott till överskott möjliggörs framtida skattesänkningar. Kommunen ska aldrig ta ut mer skattepengar än vad som krävs.Vi kommer fortsätta säkra överskott, vilket möjliggör sparande för framtida investeringar sänka skatten med 1 krona kommande mandatperiod.

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

By | nyheter

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 24 maj väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

–          Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, och habiliteringsersättningen är ett viktigt incitament för att delta. Jag är därför glad att vi nu kan höja ersättningen med 20 procent, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag skulle för deltagarna i den dagliga verksamheten innebära 200 kronor i månaden i högre inkomst. Habiliteringsersättningen är skattefri, och deltagarna får därför behålla hela summan.

–          Höjningen av habiliteringsersättningen innebär 200 kr mer i plånboken varje månad för deltagarna i daglig verksamhet, vilket jag hoppas blir en viktig morot för att delta, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan tidigare beslutat att öka valfriheten inom daglig verksamhet, och på så sätt vidga utbudet av aktiviteter att välja mellan. Beslut om detta väntas under hösten 2018 och 2019.

 

Fakta

–          Sundbyberg har idag ca 150 brukare som deltar i daglig verksamhet.

–          Den dagliga verksamheten kan exempelvis bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser och syftar till att främja delaktighet i samhället.

–          Deltagare i daglig verksamhet erhåller i regel en aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan, som i dagsläget uppgår till mellan 8152 och 9290 kronor per månad före skatt.

–          Habiliteringsersättningen i Sundbyberg har inte höjts sedan 1994.

–          En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag kommer innebära en ökad kostnad för kommunen med cirka 128 000 kronor per år, givet en oförändrad volym. För 2018 finns ett statsbidrag att söka.

–          Sundbybergs habiliteringsersättning är redan idag relativt hög, jämfört med andra kommuner:

Kommun Habiliteringsersättning idag
Botkyrka 7 kr/timme
Ekerö 5 kr/timme
Järfälla 5 kr/timme
Nacka 5 kr/timme
Sigtuna 5 kr/timme
Stockholm 8 kr/timme
Sollentuna 7 kr/timme
Solna 6 kr/timme
Sundbyberg 50 kr/dag
Södertälje 6 kr/timme
Upplands-Bro 6,5 kr/timme
Upplands Väsby 5 kr/timme
Österåker 8,6 kr/timme

 

 

Instruktioner för utbildningshemsidan

By | nyheter

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Antalet utbildningar kommer att öka kontinuerligt. Vi kommer att göra reklam för utbildningar i våra månadsbrev men du kan också gå in och kolla om det finns utbildningar som erbjuds och som du vill gå.

När du anmäler dig till en utbildning så informeras utbildningsansvarige i kommunen som godkänner anmälan. Vissa utbildningar har specifika målgrupper. Om du vill gå en utbildning men målgruppen inte matchar dig så hör av dig till utbildningsansvarig i föreningen så tar vi ett samtal och ser vad som kan göras.

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Du anmäler dig till utbildningarna på följande sätt

 • Gå till http://moderaterna.info och logga in med Bank-id
 • Under menyalternativet ”Utbildning” väljer du ”M-Utbildningar
 • I det nya fönster som öppnas klicka på kalender ikonen längst upp i höger hörn
 • Gå till det datum som utbildningen sker på och klicka på texten
 • I det nya fönster som öppnas klicka på knappen ”Anmäl mig”
 • När din anmälan är bekräftad så får du e-post

Har du några frågor så hör av dig till Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se (0706-72 78 22)

Trygghetspaket: Helhetsgrepp för större trygghet i Sundbyberg!

By | nyheter

Sundbyberg är på många sätt en trygg stad att bo och vistas i. Vi ser att viss brottslighet, exempelvis misshandel, personrån och våldtäkter, har minskat. Vi ser dock också att tryggheten är betydligt högre i vissa stadsdelar än andra, vilket medför stora utmaningar i stadens trygghetsarbete.

Med anledning av detta lade vi på kommunstyrelsens sammanträde i februari fram ett ledamotsinitiativ om att staden ska identifiera ett antal trygghetsåtgärder, inkluderat möjligheten till viss kameraövervakning. Efter återrapporteringen av detta uppdrag lanserar vi nu därför en bred åtgärdslista i form av ett trygghetspaket för ökad trygghet, både på kort och lång sikt.

En del i trygghetspaketet är en följd av det ledamotsinitiativ för att möjliggöra kameraövervakning som lades i kommunstyrelsen tidigare under året. Vi föreslår nu fler kameror som ska sättas upp i samråd med polisen.

–          Vi måste titta vidare på att i samråd med polisen sätta upp fler kameror på otrygga platser i Sundbyberg. Kameror är inte lösningen på alla problem men kan vara ett bra komplement tillsammans med andra trygghetsåtgärder”, säger Mikael T. Eriksson (m) kommunstyrelsens ordförande.

I dagsläget har staden redan ett utbyggt samarbete med polisen genom medborgarlöften och samverkansavtal för bland annat större polisiär närvaro. Det finns nu anledning att se över detta för att hitta fler möjliga samarbeten för att fördjupa samverkan ytterligare.

–          Bäst resultat får vi om alla arbetar tillsammans. Det är viktigt att kommunen är en aktiv samarbetspart till polisen i arbetet med att förebygga brott. Vi vill bygga vidare på den goda dialog som finns. Vi ser också ett behov av att samverka mer mellan olika delar i kommunen. Därför ska samarbetet med Förvaltaren kring trygghetsfrågor förbättras”, säger Annika Hirvonen (MP), gruppledare.

I Stadens trygghetsarbete är det viktigt med långsiktighet och att förhindra otrygghetsfaktorer innan de uppstår. Vi ska därför satsa mer på fältassistenter och integrera dessa i det löpande trygghetsarbetet i staden.

–          Sundbybergs fältassistenter har ett superviktigt uppdrag i att arbeta uppsökande och förebyggande med barn och unga. Fältarna har en nyckelroll i att bidra till att alla barn och ungdomar får en så trygg uppväxt som möjligt och därmed att motverka att de hamnar i kriminalitet, säger Johan Storåkers (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Tryggheten i staden ska öka genom fler upplysta områden och skymmande buskage i parker och grönområden beskärs. Offentliga miljöer ska även hållas rent och fritt från skräp och klotter.  Med anledning av detta genomför staden därför en trygghetsdialog där nya gatlampor ska sättas upp i samråd med sundbybergarna.

–          Alla offentliga miljöer i Sundbyberg ska vara trygga att vistas i under dygnets samtliga timmar. Ett rent och upplyst Sundbyberg är en nyckel i detta och därför fortsätter vi att placera ut smarta papperskorgar samt i dialog med sundbybergarna sätta upp nya belysningspunkter runt om i staden, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Grannsamverkan är viktigt för att motverka otryggheten i bostadsområden. I april sjösätts därför stadens trygghetsbil som kan användas av grannsamverkansgrupper eller nattvandrare för att underlätta deras arbete. Möjligheten ska ses över om Polisen kan rasta sina hundar i Sundbyberg.

–          En trygghetsbil ska börja rulla där föreningar och enskilda hjälper till med att förhindra brott och skapa trygghet i Sundbyberg. Genom att trygghetsbilen syns och vi blir ”fler ögon och öron på stan” försvåras till exempel inbrott, skadegörelse och annan destruktiv verksamhet, säger Maria Bohman Kreij (KD), ordförande i äldrenämnden.

Trygghetspaketet i korthet:

 • Fler väktare som komplement till polisens närvaro.

o    Fokus kring torg, centrum och andra mötesplatser.

 • Fördjupad samverkan med polisen

o    Utgångspunkt i medborgarlöften, samverkansavtal och trygghetsdialoger.

 • Nya belysningspunkter i stadsrummet.

o    Sätts upp i samråd med sundbybergarna.

 • Möjlighet till kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

o    Sker efter samråd med Polisen.

 • Stöd till medborgare

o    Utökat stöd och utbildning till grannsamverkan och nattvandrare kring trygghetsfrågor, med särskilt fokus på:

 • Hundägare
 • Aktiva föräldrar
 • Befintlig grannsamverkan

o    Trygghetsbil.

 • Sätts i rullning i april
 • Rent och snyggt

o    Mer resurser till städning och sanering av klotter.

o    Beskärning av buskage i parker.

 • Fältassistenter

o    Utökad verksamhet för fältassistenter och större trygghetsfokus i verksamheten.

 • Införande av ett trygghets- och säkerhetspris.
 • Staden ska ta fram rutiner vid social oro eller grovt offentligt våld.
 • Större samverkan mellan staden och Förvaltaren i trygghetsfrågor.

 

Sundbyberg ökar sommarjobben med 30%

By | nyheter

Nu har ansökningstiden till årets sommarjobb i Sundbyberg gått ut. I år har 639 ungdomar ansökt om sommarjobb i Sundbyberg. Det kan jämföras med 2017 då 495 ansökte om sommarjobb – en ökning med 30%.

          Det är väldigt roligt att intresset för sommarjobben ökar! Vi vet att sommarjobben är viktiga för att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I Sundbyberg erbjuds unga som slutat årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2 möjlighet att ansöka om sommarjobb i Sundbyberg. Förra året erbjöds alla som skickat in en fullständig ansökan ett jobb. Nu pågår arbetet att gå igenom ansökningarna och börja matcha mot arbetsplatser i och utanför staden. Förra året sommarjobbade 85% av de som sökte jobb, vilket skulle motsvara 549 i år.

          Vi vill rusta Sundbybergs unga på bästa sätt. Därför har vi förlängt sommarjobben från två till tre veckor och infört krav på CV-skola och att bifoga CV och personligt brev med sin ansökan, säger Josefin Malmqvist (M).

FÖR ETT TRYGGARE SUNDBYBERG

By | nyheter

Det ska vara trivsamt och tryggt att bo i Sundbyberg. Vi tar den ökade otryggheten på största allvar och satsar därför på olika trygghetsåtgärder för att du ska känna dig trygg, oavsett tid på dygnet.

 • Vi vill se fler synliga poliser – i hela Sundbyberg.
 • Fler väktare ska anlitas och kameraövervakning utökas till fler platser.
 • Vi vill att staden ska hjälpa till att starta upp och understödja redan befintlig grannsamverkan och trygghetsvandringar.
 • Sundbyberg ska vara snyggt och tryggt. Därför vill vi införa en 24-timmarsgaranti för sanering av klotter och skräp.
 •  Buskar och annan växtlighet ska vara välklippt och gatubelysningen behöver förbättras för att ta bort otrygga miljöer