was successfully added to your cart.
All Posts By

admin

Nu införs valfrihet inom Sundbybergs socialtjänst

By | nyheter

Under social- och arbetsmarknadsnämnden beslutades det att införa valfrihet inom de första fem av socialtjänstens ansvarsområden. Det är därmed första gången som Sundbybergs socialtjänst överlåter beslut om val av leverantör till Sundbybergsborna.

          Det är glädjande att vi äntligen kan flytta makt till våra Sundbybergsbor. Givetvis bör den som är i behov av samhällets stöd få fatta beslut om vem som ska utföra stödet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.  

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att valet av utförare överlåts till brukaren. Kvällens beslut omfattar stödinsatserna korttidstillsyn, LSS-boende för vuxna och barn, boendestöd, sysselsättning enligt SOL och familjerådgivning.

          Vår uppgift är att stärka kvalitetsuppföljningen och kostnadseffektiviteten i alla våra verksamheter. Därför har vi inrättat ett kvalitetskansli för att följa upp hur vi får ut bästa möjliga kvalitet ur varje skattekrona. Det är ett viktigt underlag inför valfrihetsarbetet, säger Josefin Malmqvist (M).

Mer information

          Sedan tidigare finns valfrihet inom hemtjänsten, som utförs av äldreomsorgen, och den personliga assistansen, enligt lagkrav om valfrihet. Torsdagens beslut blir därmed det första som socialtjänsten beslutar om.

          På torsdag den 22/2/2018 fattade social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att gå vidare med införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom följande områden:

 • Korttidstillsyn (26 brukare idag)
 • LSS-boende för vuxna och barn (56 brukare idag)
 • Boendestöd (121 brukare idag)
 • Sysselsättning enligt SOL (51 brukare idag)
 • Familjerådgivning (189 brukare 2017)

          Ärendet om familjerådgivning, som beslutades den 22/2, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0175/2017

          Ärendet om övriga LOV-insatser enligt ovan, som väntas beslutas den 22/2, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0193/2017

          Kartläggningen av nämndens verksamheter samt vilka delar av socialtjänsten som andra kommuner i Stockholms län infört valfrihet (LOV), behandlades av social- och arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2017, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0193/2017

Valsedel 2018

By | nyheter

Moderaterna i Sundbyberg har nu klubbat valsedel inför kommunvalet 2018. I toppen beslutades kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson, kommunalrådet Josefin Malmqvist och grundskole- och gymnasienämndens ordförande Morgan Lindqvist.

 

Här kan du läsa hela valsedel 2018

Valmanifest 2018

By | nyheter, Uncategorized

På Sundbybergsmoderaternas årsmöte den 23 februari antogs Nya Moderaternas valmanifest för kommande mandatperiod. 

Det är ett spännande, framåtsyftande dokument, fullt av reformer, exempelvis:

 • Sänkt skatt med 1 kr.
 • Utmanarrätt – för den som vill utföra någon del av kommunens uppdrag till en lägre kostnad och högre kvalité
 • Tjänstegarantier för alla i kontakter med staden. 
 • 24-timmarsgaranti för städning och borttagning av klotter. 
 • En ny förskola om året.
 • Valfrihet & tät kvalitetsuppföljning inom hela välfärden.

 

Läs hela valmanifestet här

Minskad sjukfrånvaro och stigande resultat i skolan

By | nyheter

Sjukfrånvaron har minskat från 6.22 procent till 4.46 procent, en minskning med mer än en fjärdedel.

       Lägre sjukfrånvaro leder till färre vikarier vilket i sin tur leder till högre resultat i skolorna, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt höstterminen 2017. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, avslutar Morgan Lindqvist(M)

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

Handlingar till årsmötet 2018

By | nyheter

Välkommen till Sundbybergsmoderaternas årsmöte fredagen den 23 februari kl 18 på partilokalen, Järnvägsgatan 46.

I samband med årsmötet kommer även nomineringsstämman till kommunen äga rum. Vi kommer även att besluta om Sundbybergsmoderaternas valmanifest 2018

Som vanligt i samband med årsmötet kommer vi bjuda på mat. Dryck finns till självkostnadspris.

Kl 17:00 kommer MUF Sundbyberg ha sitt årsmöte

Övriga handlingar kommer finnas tillgängliga under årsmötet, önskas det i förväg kan man mejla anton.claesson@moderaterna.se  

 

Nya Moderaterna i Sundbybergs årsmöte

Förslag till föredragningslista: Föredragningslista årsmöte M Sbg 2018

Valberedningens förslag: Valberedningens förslag till årsmötet 2018

Förslag till valmanifest: Valmanifest-Sundbyberg 2018

Motion 1: Motion 1 från Göran Lööv Svar motion 1:Svar på motion 1 från Göran Lööv 2018

Motion 2: Motion 2 från Göran Lööv Svar motion 2:Svar på motion 2 från Göran Lööv 2018

 

Moderaternas nomineringsstämma i Sundbyberg

Förslag till föredragningslista: Föredragningslista nomineringsstämma M Sbg 2018

Nomineringskommitténs förslag till valsedel: Nomineringskommitténs förslag till valsedel

Förslag till procedurregler nomineringsstämma: Procedurregler nomineringsstämma

 

 

Höstterminsbetygen vänder uppåt

By | nyheter

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

–       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, säger Morgan Lindqvist(M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Sedan de Grönblåa partierna tog över 2016 har det skett satsningar på bland annat lärarlöner, skolhälsan, friskare lärare, tydliga mål för verksamheten samt uppmuntran och belöning för högpresterande lärare.

–       Meritvärdena för de elever som slutade åk 9 2017 ökade kraftigt till 216,5 poäng jämfört med 203,4 för 2016. Att resultatet för höstterminen fortsätter uppåt visar att vårterminens ökning inte var en engångshändelse utan att det skett ett trendbrott i skolornas resultat, avslutar Morgan Lindqvist (M).

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

 

Vidareutbildning i digitala verktyg i Sundbybergs skolor

By | nyheter

Satsningen på att Sundbybergs skolor och förskolor ska komma ikapp och förbi våra grannkommuner när det gäller att på ett pedagogiskt sätt använda digitala verktyg fortsätter. Personer som jobbar i skol- och förskolområdet har åkt till BETT mässan i London för att under tre dagar få vidareutbildning och idéer hur vi bäst använder digitala verktyg i skolan.

–       Jag är glad att vi i år åker så många till BETT mässan och att det finns både lärare, förskolelärare, rektorer, förskolechefer, tjänstemän, IT-support personal och politiker med. Det är bra med en stor och bred förankring för att fortsätta den vidareutbildning som skedde i digitala verktyg förra året säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

BETT mässan är Europas största mässa inom området och en bra källa för inspiration och skapande av kontakter. De utbildningspass som går parallellt med mässan är ett bra komplement då de fokuserar på de förutsättningar som finns i Sverige.

–       Jag är imponerad över förvaltningens arbete med att sätta mål för resan, skapa förankring och förståelse varför vi åker och hålla fokus på vad resan och utbildningarna ska leda till i praktiken ute på skolorna och förskolorna säger Sophie Silverryd (M), ordförande i Förskolnämnden.

Fakta

Deltagare på resan:

 • 6 Förskolelärare
 • 11 Lärare
 • 9 Förskolechefer
 • 10 Rektorer
 • 5 Tjänstemän BoU
 • 3 IT-support personal
 • 3 Politiker
För mer information kontakta:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Sophie Silverryd (M), ordförande Förskolnämnden, 0706- 92 40 44, Sophie.Silverryd@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

Rekordfå hushåll med socialbidrag i Sundbyberg – minskat med en tredjedel på två år

By | nyheter

Utanförskapet i Sundbyberg fortsätter sjunka. Under 2017 betalades ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag, ut till 765 unika hushåll. Det är det lägsta antalet hushåll sedan år 2004. Under samma period har befolkningen ökat med över 40%.

– Det är glädjande att utanförskapet fortsätter sjunka i rekordtakt. När fler Sundbybergsbor går till jobbet har vi möjlighet att prioritera välfärdens kärna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Helårssiffrorna visar att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med nära en tredjedel de senaste två åren.

– Att bidragsberoendet minskar i snabb takt är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som nu går till jobbet istället för socialtjänsten, säger Josefin Malmqvist (M).

Bifogas – Ekonomiskt bistånd helår 2017 Treserva
– Graf med Sundbybergs befolkningsutveckling sedan 2004 (källa, SCB).
– Graf som illustrerar antal unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd per år (källa, Treserva).
– Graf som illustrerar genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, per år (källa, Treserva)

Fakta
– Uppgifterna om antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd kommer från socialtjänstens verksamhetssystem Treserva. Statistik från SCB/Socialstyrelsen publiceras senare under året.
– Socialtjänstens siffror är alltid högre än SCBs, eftersom SCB bara räknar personer som bytt kommun under året en gång, dvs i en kommun. Sundbyberg räknar samtliga unika hushåll som varit aktuella i kommunen någon gång under ett år.
– Treserva började användas i kommunen 2012, och statistik från verksamhetssystemet finns därför bara sedan 2013. Den historiska jämförelsen görs därför med SCBs officiella statistik, vilket är en lågt räknad jämförelse. När den officiella statistiken för 2017 kommer senare under året kan det därför visa sig att nivåerna historiskt går ännu längre tillbaka i tiden.