was successfully added to your cart.
Category

nyheter

Valsedel 2018

By | nyheter

Moderaterna i Sundbyberg har nu klubbat valsedel inför kommunvalet 2018. I toppen beslutades kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson, kommunalrådet Josefin Malmqvist och grundskole- och gymnasienämndens ordförande Morgan Lindqvist.

 

Här kan du läsa hela valsedel 2018

Valmanifest 2018

By | nyheter, Uncategorized

På Sundbybergsmoderaternas årsmöte den 23 februari antogs Nya Moderaternas valmanifest för kommande mandatperiod. 

Det är ett spännande, framåtsyftande dokument, fullt av reformer, exempelvis:

 • Sänkt skatt med 1 kr.
 • Utmanarrätt – för den som vill utföra någon del av kommunens uppdrag till en lägre kostnad och högre kvalité
 • Tjänstegarantier för alla i kontakter med staden. 
 • 24-timmarsgaranti för städning och borttagning av klotter. 
 • En ny förskola om året.
 • Valfrihet & tät kvalitetsuppföljning inom hela välfärden.

 

Läs hela valmanifestet här

Minskad sjukfrånvaro och stigande resultat i skolan

By | nyheter

Sjukfrånvaron har minskat från 6.22 procent till 4.46 procent, en minskning med mer än en fjärdedel.

       Lägre sjukfrånvaro leder till färre vikarier vilket i sin tur leder till högre resultat i skolorna, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt höstterminen 2017. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, avslutar Morgan Lindqvist(M)

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

Handlingar till årsmötet 2018

By | nyheter

Välkommen till Sundbybergsmoderaternas årsmöte fredagen den 23 februari kl 18 på partilokalen, Järnvägsgatan 46.

I samband med årsmötet kommer även nomineringsstämman till kommunen äga rum. Vi kommer även att besluta om Sundbybergsmoderaternas valmanifest 2018

Som vanligt i samband med årsmötet kommer vi bjuda på mat. Dryck finns till självkostnadspris.

Kl 17:00 kommer MUF Sundbyberg ha sitt årsmöte

Övriga handlingar kommer finnas tillgängliga under årsmötet, önskas det i förväg kan man mejla anton.claesson@moderaterna.se  

 

Nya Moderaterna i Sundbybergs årsmöte

Förslag till föredragningslista: Föredragningslista årsmöte M Sbg 2018

Valberedningens förslag: Valberedningens förslag till årsmötet 2018

Förslag till valmanifest: Valmanifest-Sundbyberg 2018

Motion 1: Motion 1 från Göran Lööv Svar motion 1:Svar på motion 1 från Göran Lööv 2018

Motion 2: Motion 2 från Göran Lööv Svar motion 2:Svar på motion 2 från Göran Lööv 2018

 

Moderaternas nomineringsstämma i Sundbyberg

Förslag till föredragningslista: Föredragningslista nomineringsstämma M Sbg 2018

Nomineringskommitténs förslag till valsedel: Nomineringskommitténs förslag till valsedel

Förslag till procedurregler nomineringsstämma: Procedurregler nomineringsstämma

 

 

Höstterminsbetygen vänder uppåt

By | nyheter

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

–       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, säger Morgan Lindqvist(M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Sedan de Grönblåa partierna tog över 2016 har det skett satsningar på bland annat lärarlöner, skolhälsan, friskare lärare, tydliga mål för verksamheten samt uppmuntran och belöning för högpresterande lärare.

–       Meritvärdena för de elever som slutade åk 9 2017 ökade kraftigt till 216,5 poäng jämfört med 203,4 för 2016. Att resultatet för höstterminen fortsätter uppåt visar att vårterminens ökning inte var en engångshändelse utan att det skett ett trendbrott i skolornas resultat, avslutar Morgan Lindqvist (M).

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

 

Vidareutbildning i digitala verktyg i Sundbybergs skolor

By | nyheter

Satsningen på att Sundbybergs skolor och förskolor ska komma ikapp och förbi våra grannkommuner när det gäller att på ett pedagogiskt sätt använda digitala verktyg fortsätter. Personer som jobbar i skol- och förskolområdet har åkt till BETT mässan i London för att under tre dagar få vidareutbildning och idéer hur vi bäst använder digitala verktyg i skolan.

–       Jag är glad att vi i år åker så många till BETT mässan och att det finns både lärare, förskolelärare, rektorer, förskolechefer, tjänstemän, IT-support personal och politiker med. Det är bra med en stor och bred förankring för att fortsätta den vidareutbildning som skedde i digitala verktyg förra året säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

BETT mässan är Europas största mässa inom området och en bra källa för inspiration och skapande av kontakter. De utbildningspass som går parallellt med mässan är ett bra komplement då de fokuserar på de förutsättningar som finns i Sverige.

–       Jag är imponerad över förvaltningens arbete med att sätta mål för resan, skapa förankring och förståelse varför vi åker och hålla fokus på vad resan och utbildningarna ska leda till i praktiken ute på skolorna och förskolorna säger Sophie Silverryd (M), ordförande i Förskolnämnden.

Fakta

Deltagare på resan:

 • 6 Förskolelärare
 • 11 Lärare
 • 9 Förskolechefer
 • 10 Rektorer
 • 5 Tjänstemän BoU
 • 3 IT-support personal
 • 3 Politiker
För mer information kontakta:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Sophie Silverryd (M), ordförande Förskolnämnden, 0706- 92 40 44, Sophie.Silverryd@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se

Rekordfå hushåll med socialbidrag i Sundbyberg – minskat med en tredjedel på två år

By | nyheter

Utanförskapet i Sundbyberg fortsätter sjunka. Under 2017 betalades ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag, ut till 765 unika hushåll. Det är det lägsta antalet hushåll sedan år 2004. Under samma period har befolkningen ökat med över 40%.

– Det är glädjande att utanförskapet fortsätter sjunka i rekordtakt. När fler Sundbybergsbor går till jobbet har vi möjlighet att prioritera välfärdens kärna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Helårssiffrorna visar att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med nära en tredjedel de senaste två åren.

– Att bidragsberoendet minskar i snabb takt är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som nu går till jobbet istället för socialtjänsten, säger Josefin Malmqvist (M).

Bifogas – Ekonomiskt bistånd helår 2017 Treserva
– Graf med Sundbybergs befolkningsutveckling sedan 2004 (källa, SCB).
– Graf som illustrerar antal unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd per år (källa, Treserva).
– Graf som illustrerar genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, per år (källa, Treserva)

Fakta
– Uppgifterna om antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd kommer från socialtjänstens verksamhetssystem Treserva. Statistik från SCB/Socialstyrelsen publiceras senare under året.
– Socialtjänstens siffror är alltid högre än SCBs, eftersom SCB bara räknar personer som bytt kommun under året en gång, dvs i en kommun. Sundbyberg räknar samtliga unika hushåll som varit aktuella i kommunen någon gång under ett år.
– Treserva började användas i kommunen 2012, och statistik från verksamhetssystemet finns därför bara sedan 2013. Den historiska jämförelsen görs därför med SCBs officiella statistik, vilket är en lågt räknad jämförelse. När den officiella statistiken för 2017 kommer senare under året kan det därför visa sig att nivåerna historiskt går ännu längre tillbaka i tiden.

 

Nomineringskommitténs förslag till valsedel 2018

By | nyheter

Moderaternas nomineringskommitté i Sundbyberg är nu klar med sitt förslag till valsedel inför kommunvalet 2018. Listan föreslås toppas av sittande kommunstyrelseordföranden Mikael T Eriksson. Kommunfullmäktigelistan fastställs slutgiltigt av nomineringsstämman den 23 februari 2018.

–          Jag är stolt, men samtidigt ödmjuk, inför nomineringskommitténs förslag att stå först på listan. Jag ser fram emot att söka kommunmedborgarnas förtroende att även i framtiden ta ansvar för Sundbybergs fortsatta positiva utveckling. Vi ska ha en fortsatt hög tillväxttakt som möjliggör investeringar för framtiden, såsom nedgrävningen av järnvägen och en kraftigt utbyggd skolverksamhet i staden, säger Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

På andra- respektive tredjeplatsen på listan föreslås kommunalrådet Josefin Malmqvist och grundskole- och gymnasienämndens ordförande, Morgan Lindqvist.

–          Om jag får medlemmarnas förtroende vill jag fortsätta arbeta för att ta arbetslinjen till Sundbyberg. Nu ska vi tillsammans verka för att förtjäna väljarnas förtroende och fortsätta modernisera Sundbyberg med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet i alla kommunens verksamheter, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

–          Det går bättre för skolorna i Sundbyberg men jag är ödmjuk inför det arbete som kvarstår. Om jag får förtroendet att företräda moderaterna även efter nästa val kommer jag fortsätta verka för att Sundbybergs skolor ska bli Sveriges bästa, säger Morgan Lindqvist (M).

Nomineringskommitténs beskrivning av arbetet:

Nomineringskommitténs uppdrag är att presentera ett förslag till valsedel för vidare beslut av nomineringsstämman. Detta val träder nya nomineringsregler i kraft varför nomineringskommittén vill ta tillfället i akt och presentera vårt arbete och vad som ligger till grund för vårt förslag till valsedel.

Kommittén har bestått av:

Carl Grufman, ordförande
Torbjörn Nylén, vice ordförande
Eva Stein, ledamot
Lars Molin, ledamot
Ulla Sandenskog, ledamot
Timothy Chapman, ledamot utsedd av MUF
Lars Rådén, inadjungerad
Axel Conradi, ersättare, sekreterare

Nomineringskommittén har med hjälp av bland annat intervjuer, informationssökning och personliga kontakter bedömt lämpligheten hos samtliga kandidater. Kommittén enades därefter om ett preliminärt förslag till valsedel. Faktorer så som kompetens, erfarenhet, närvaro, könsfördelning, ny/gammal kandidat och ålder med mera var utgångspunkter för den preliminära listans sammansättning. Detta arbete genomfördes innan resultatet av försöksnomineringen var känt.

Kommittén tog därefter del av försöksnomineringens resultat och beaktade även detta i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel.

Kommittén har sammanvägt samtliga ovan nämnda faktorer i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel. Förslaget är balanserat utifrån kön, ålder, erfarenhet, kompetens och meriter.

Här kan du läsa nomineringskommitténs förslag till valsedel: Förslag till valsedel

Allmänt om förslaget till valsedel:

6 kvinnor och 4 män topp 10
50 % kvinnor på valbar plats (topp 24)
3 st under 40 år på topp 10.
3 st över 60 år på topp 10.

Nästa steg:

Listan fastställs på nomineringsstämman den 23 februari.
För att kandidat ska få stå på listan vid valdagen krävs att kandidaten genomgått obligatorisk kandidatutbildning.
Föreningen ges i uppdrag att fylla på med fler namn längst ned på listan.
Nomineringskommittén vill tacka samtliga kandidater som deltagit i intervjuer och svarat på frågor och ser fram emot att presentera oss, och kommitténs arbete ytterligare på nomineringsstämman.

 

Nomineringskommittén

Genom,

Carl Grufman, ordförande

 

 

 

 

Så blir Sundbybergs sommarjobb 2018

By | nyheter

Nu är upplägget klart för Sundbybergs sommarjobb 2018. Nytt för 2018 blir ett intervjuträningsmoment genom speeddejting och att även asylsökande ungdomar ska erbjudas sommarlovsaktiviteter. Alla ungdomar som slutar årk 9, 1 och 2 på gymnasiet kommer erbjudas jobb.

          Sommarjobben är viktig möjlighet för unga Sundbybergsbor att få in en första fot på arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV. Därför fortsätter vi satsa på sommarjobben och gör dem samtidigt mer arbetsplatslika, vilket ungdomarna uppskattat, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

2017 infördes en uppskattad CV-skola, sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, ett CV och personligt brev skulle bifogas med ansökan och alla ungdomar skulle visa att de sökt minst ett jobb på egen hand. Nytt för 2018 blir att ett moment för att träna sig att gå på anställningsintervju läggs till.

          Nytt för i år är att vi inför speeddejting mellan arbetsgivare och arbetssökande. Då får arbetsgivarna möjlighet att träffa sommarjobbarna innan och sommarjobbarna får träna sig på att gå på anställningsintervju och få en uppfattning om vilken typ av jobb de kan vänta sig, säger Josefin Malmqvist (M).

Nytt för i år blir också att asylsökande ungdomar, som ännu inte får arbeta i Sverige, ska erbjudas sommarlovsaktiviteter.

          Sveriges långa sommarlov är ansträngande för många asylsökande ungdomar, som behöver använda tiden under sommarlovet för att snabbt få möjlighet att integreras i Sverige. Det är ologiskt att de inte får arbeta i Sverige, men då får vi runda systemet istället, säger Josefin Malmqvist (M). 

 

Upplägg 2018

 • 3 veckors sommarjobb
 • Obligatorisk CV-skola och informationsträff om sommarjobben
 • Deltagande i intervjuträning, exempelvis genom speeddejting
 • Ansökan om sommarjobb ska inkludera CV och personligt brev
 • Alla som söker sommarjobb ska ha visat att de sökt minst ett jobb på egen hand utanför kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter för asylsökande ungdomar
 • Ökat administrativt stöd för företag som vill ta emot sommarjobbare genom staden

Målgrupp 2018

 • Sundbybergare som slutat årk 9, eller årk 1 eller 2 på gymnaiet. 
 • Målsättningen är att alla som söker och uppfyller villkoren också ska erbjudas jobb. 2017 kunde alla som sökte sommarjobb erbjudas jobb. 

Utfall av sommarjobben 2017

 • 2017 kunde alla ungdomar som sökte sommarjobb också erbjudas jobb.
 • Utvärderingen visar att sommarjobbsungdomarna uppskattade de nya förändringarna som gjorde sommarjobben mer arbetsplatslika.  Läs mer om utvärderingen av 2017 års sommarjobb här: Länk
 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb. 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018. 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut om upplägget för sommarjobben 2018 finns här: Länk

 

Sundbyberg får för första gången en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

By | nyheter

Det står klart efter att social- och arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2017 antog en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi vet att alltför många upplever otrygghet i sin hemmiljö. Därför är jag glad att vi nu kan lyfta det förebyggande arbetet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I handlingsplanen lyfts sju delmål fram, samtliga med särskilda aktiviteter. Nyheter inkluderar exempelvis systematik och kvalitet i framtagandet av ny statistik, utbildningsinsatser och inrättandet av ett nytt relationsvåldsteam.

– Vi behöver samla insatserna för barn och vuxna som utsätts för, upplevt eller utövar våld, och bättre samordna handläggningen av detsamma. I Sundbyberg ska alla kunna känna sig trygga, avslutar Josefin Malmqvist (M).

Handlingsplanen och bakgrundsbeskrivningen till stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck finns här

Bakgrund
– I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
– Sundbyberg har tidigare inte haft någon handlingsplan mot hedersrelaterarat våld och förtryck.
– En tidigare handlingsplan mot våld i nära relationer gällde fram till 2015.