was successfully added to your cart.
Category

Uncategorized

NU ÄR NYA MODERATERNA I SUNDBYBERGS MÅNADSBREV UTE!

By | Uncategorized

HÄNG MED OCH KAMPANJA!

Nu är det fullt fokus på kampanj! Inom kort drar valplaneringen igång på allvar och kampanjtempot skruvas upp. Hoppas du också vill vara med och tala med sundbybergarna om alla spännande projekt som är på gång i vår stad.

Planera gärna in föreningens våravslutning på partilokalen den 16 juni redan nu. I vanlig ordning får ni möjlighet att lyssna på en intressant talare.

Vill du vara med och bidra till Sundbybergs utveckling genom att kandidera för oss i valet 2018? Eller har du några vänner eller kollegor som du tycker borde kandidera för oss? Varmt välkommen! Mer information om hur du går till väga kommer senare, men om du inte redan är medlem behöver du bli medlem senast 30 juni 2017.

Hoppas vi ses!

 

Josefin Malmqvist
Ordförande, Nya Moderaterna i Sundbyberg
josefin.malmqvist@moderaterna.se
0736-947974

 

 

 

 


MODERAT.SE-MAILEN STÄNGS NER I MAJ

Moderaterna har beslutat att lägga ner moderat-mailen, den så kallade BBSen, från och med den 31 maj i år. Detta innebär att moderat.se-mailadresserna inte kommer att gå att använda därefter.
För att fortsatt kunna få information, kallelser och månadsbrev ber vi er som har en moderat.se-adress att gå in via länken nedan och skriva in en annan mail som vi kan nå er på.

Anmälan av ny mailadress

 


NYTT FRÅN STADSHUSET


KOMMUNSTYRELSEN

NEDGRÄVNINGEN SKA VARA LÄNGRE

Det kan knappast ha undgått någon att staden förbereder en nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Detta är mycket positivt och kommer möjliggöra fler bostäder, mer service, bättre kommunikationer och verka upplyftande för handeln i vår centrala stadsdel.
Staden inleder nu förhandlingar med Trafikverket om längden på järnvägstunneln genom centrala Sundbyberg. Moderaterna i Sundbyberg vill att tunneln blir längre än Trafikverket föreslår
Nedgrävningen av järnvägen är en unik möjlighet som får historiska konsekvenser för framtida generationer. Moderaternas linje är tydlig: vi vill att järnvägstunneln ska vara så lång som möjligt – för att skapa möjligheter för ännu fler bostäder, fler butiker och fler mötesplatser. Vi har ett ansvar att fullt nyttja denna möjlighet att skapa en livfull och trevlig stadskärna som bevarar och utvecklar den unika Sundbybergskänslan. Detta samtidigt som vi befäster centrala Sundbybergs status som knytpunkt i kollektivtrafiken.

 

Mikael T Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande
mikael.t.eriksson@moderaterna.se
 0706-65 38 85

 

 

 


SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

ALLA SOM SÖKT SOMMARJOBB ERBJUDS JOBB

Alla 433 sundbybergsungdomar som sökt sommarjobb erbjuds i år jobb. Sommarjobb är en god möjlighet för unga sundbybergare att få in en fot på arbetsmarkaden och prova på ett yrke.
Nytt för i år är att alla ungdomar som sökt sommarjobb ska skriva en ansökan, delta i en CV-skola och själva söka minst ett jobb. Extra roligt att drygt 100 ungdomar deltagit i CV-skolan och sökt jobb på egen hand.

Läs mer här. 

FORTSATT FÄRRE HUSHÅLL MED EKONOMISKT BISTÅND

Månadsstatistiken för april visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) fortsätter sjunka – en minskning med nära en tredjedel på två år! Helårsstatistiken för 2016 visade på den lägsta nivån på 8 år.
Det är viktig för individen som får kollegor och ett sammanhang, istället för att sitta hemma med bidrag. När fler går till jobbet kan vi också satsa ännu mer på skolan och omsorgen.
Det spelar roll vem som styr! De insatser som vi börjat introducera med riktlinjer för bedömning, hembesök, FUT-handläggare och närvarokrav börjar ge resultat.
Läs mer här.

EGET ANSVAR ATT SÖKA BOSTAD

Den senaste tiden har det rapporterats om flera symptom på bostadsbristen. Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar att främja individers möjlighet att hitta en bostad. Det betyder inte att socialtjänsten har bostäder att tillgå för alla personer som är i behov. Lagstiftningen är tydlig: det är det egna ansvaret som gäller.
Vi hjälper till att söka bostad på Blocket, ställa personer i bostadsköer, ringer bostadsföretag i närområdet och runt om i landet. Det innebär också att den enskilde kan behöva vara beredd att flytta någon annanstans i Sverige för att få en bostad. Att i det läget vara kräsen och börja välja och vraka mellan olika bostadsorter är dessvärre inte aktuellt. Att tacka nej till en erbjuden bostad någon annanstans i landet, för att man inte vill flytta, är direkt oansvarigt, inte minst om barn är inblandade.
Vi ska inte, och kommer inte, dela ut förstahandskontrakt till personer bara för att de inte själva hittat en bostad. Det kan aldrig vara det offentligas roll. Däremot bistår vi med hjälp till självhjälp för de som inte själva kan.
Läs mer här.

 

Josefin Malmqvist
Kommunalråd
Ordförande, social- och arbetsmarknadsnämnden
josefin.malmqvist@moderaterna.se
0736-947 974

 

 

 


GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIENÄMNDEN

Lönehöjning för lärare: Bäst i länet och sjätte bäste i Sverige
Lärarnas tidning har presenterat statistik från Lärarförbundet om den genomsnittliga löneökningen för lärare under 2016. Av de 221 granskade kommunerna var det bara fem som ökade lönerna mer än i Sundbyberg. I Stockholms län så höjde Sundbyberg lönerna mest.
Det är roligt att de stora satsningarna som vi gör på skolan märks och att vi är med i toppen av denna rankning.
Lärarförbundets medlemmar i Sundbyberg fick 4.3% i löneökning under 2016. Att det statliga lärarlönelyftet är utöver denna löneökning ger att lärarnas löner i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt.

 

Morgan Lindqvist
Ordförande, grundskole- och gymnasienämnden
morgan.lindqvist@moderat.se
0706-727 822

 

 

 


ÄLDRENÄMNDEN

År 2016 med grönblå majoritet i äldrenämnden avslutades med mycket litet budgetöverskridande på 300 000 kr. Året innan var överskridandet 18,6 mnkr. Slutsatsen är att den grönblå majoriteten har koll på ekonomin. En av anledningarna är att den kommunala hemtjänsten nu klarar sin budget och lämnade ett överskott på 600 000 kr.
I Socialstyrelsens brukarundersökning har äldreomsorgen blivit bättre, 83% är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten 2016 jämfört med 79% föregående år. Solskiftets äldreboende i Rissne är bland de tio bästa äldreboenden i hela landet.
LOV (Lagen om valfrihet), ger de äldre möjlighet att även välja äldreboende. Arbetet är i slutfasen och nämnden beslutade vid aprilsammanträdet om kvalitetskriterier för de företag som vill ingå i valbara boenden i Sundbyberg.
De privata och kommunala boenden får samma ersättning och de måste leverera den kvalitet som ingår i de kriterier som finns för att blir en godkänd vårdleverantör för äldre i Sundbyberg.
Ungefär 50% av Sundbybergs äldre väljer i dag en annan utförare av hemtjänst än kommunal hemtjänst. Valmöjlighet ger antagligen fler nöjda äldre och du har möjlighet att byta till annat hemtjänst om du inte är nöjd.
Vi fortsätter med planeringen av trygghetsboenden både i Ör och Ursvik. Träffpunkten Bällstahof är mycket populär för äldre. Det finns möjlighet till styrketräning och flera olika aktivitetsgrupper, många av dem leds av hälsopedagoger. Lunch erbjuds till ett mycket förmånligt pris.
Hoppas ni har observerat att äldreomsorgen erbjuder ett seniorkollo i år i Sättra Brunn. Kostnaden för en veckas vistelse är 2600 kr och anmälningstiden från 2 -12 maj. Detta gör kommunen tillsammans med PRO och SPF.
Äldrenämnden har påbörjat arbetet med att se över möjligheterna att använda välfärdsteknik i äldreomsorg för att skapa trygghet för äldre både i deras hemmamiljö och på äldreboenden.
Det finns utmaningar framöver. Vi ser att behovet av hemtjänst ökar i Sundbyberg. Många äldre väljer att bo hemma längre än tidigare. De är ofta multisjuka vilket kräver mer frekvent tillsyn av hemtjänsten.
Sundbybergs äldreförvaltning deltar i arbetet med övertagande av ansvaret för hemsjukvården. Detta minskar antalet personer som besöker den äldre. I dag kommer en person från vårdcentralen för att ge medicin den andra kommer från hemtjänsten för att ge frukost. Kommunens övertagande av hemsjukvården kommer således att spara pengar för samhället.
Äldrenämnden kommer fortsättningsvis att lägga stor vikt vid äldres mat både kvalitetsmässigt och att själva måltiden ska vara trivsam både i hemmet och på äldreboendet.

 

Ritva Runestad
Gruppledare, äldrenämnden
ritva.runestad@spray.se

 

 

 

 

 


LÄGST ANTAL HUSHÅLL MED EKONOMISKT BISTÅND PÅ 8 ÅR!

By | Uncategorized
Månadsstatistiken för april visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) fortsätter sjunka. Det är en minskning med nära en tredjedel på två år. Från 578 stycken i april 2015 till 419 stycken i april 2017. Om man kollar till helårsstatistiken visade siffrorna för 2016 på den lägsta nivån på 8 år. Det är glädjande. När fler går till jobbet kan vi satsa ännu mer på skolan och omsorgen.

Det spelar roll vem som styr. De insatser som vi börjat introducera med riktlinjer för bedömning, hembesök, FUT-handläggare och närvarokrav börjar ge resultat

 

VIKTOR RYDBERG ÖPPNAR HÖGSTADIESKOLA I SUNDBYBERG REDAN NU TILL HÖSTEN

By | Uncategorized

Det står nu klart att Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor öppnar en ny högstadieskola i centrala Sundbyberg redan nu till hösten. Sedan tidigare har Internationella Engelska Skolan meddelat att de öppnar en 4-9 skola i Rissne hösten 2018.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är bland de friskolor i Sverige som har bäst rykte och är mycket eftertraktade. Idag driver de högstadieskolor i Djursholm och Vasastan. Högstadiet i Sundbyberg kommer att bli deras tredje.

Jag är glad för att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer till Sundbyberg. Det är en bekräftelse på de satsningar som vi gör på skolan i Sundbyberg och ett bra komplement till de kommunala skolor som vi har och planerar att bygga, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

Högstadiet kommer att öppna redan nu till hösten och elever som är intresserade att gå där kontaktar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, https://vrskolor.se/, och ställer sig i kö för en plats. Skolan kommer nu till hösten att bara ta in elever för åk 7 för att höstterminen 2018 ha elever i åk 7 och 8. Från höstterminen 2019 kommer skolan att bedriva undervisning i alla tre årskurser i högstadiet.

Internationella Engelska Skolan har redan tidigare meddelat att de kommer att öppna en åk 4-9 skola i Rissne och starta hösten 2018. Läs mer om Internationella Engelska skolan här.

 

Vi i Nya Moderaterna i Sundbyberg och Ett Grönblått Sundbyberg är väldigt glada att kunna önska dem välkomna hit till oss!

 

Posted in Förskola & Skola, Förstasida, Grönblått Sundbyberg.

REKORDFÅ HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD I SUNDBYBERG

By | Uncategorized

Sundbyberg hade under 2016 det lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år (socialbidrag). Samtidigt gick fler sundbybergare än tidigare vidare från utanförskap till jobb. Det framgår av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016, som behandlas vid nämndens sammanträde den 21 februari.

 

  • Nu börjar vi den långa resan med att bryta utanförskapet i Sundbyberg. När färre lever på bidrag får vi större resurser att satsa på skolan och äldreomsorgen, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Sundbyberg har tredje högst kostnader för ekonomiskt bistånd per kommuninvånare i Stockholms län, bara Södertälje och Botkyrka har högre kostnader. Bland de kommuner som idag har lägst kostnader finns grannkommunen Solna.

 

  • För 10 år sedan var skillnaden liten mellan Sundbyberg och Solna. Sedan dess har Solna bedrivit ett aktivt arbete som vi ska inspireras av. Nu lägger vi om Sundbybergs arbetssätt med målet att om 10 år ha lägst kostnader för bidrag i länet, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Sundbyberg har nu styrts i ett år av Grönblått Sundbyberg, som sjösatt en lång rad reformer för att korta vägen till jobb. En förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt reformarbete har varit att få ordning och reda i nämndens ekonomi.

 

  • Det är glädjande att vi på ett år kunnat vända åratal av miljonunderskott till överskott. Det bådar gott för fortsatt reformarbete med fokus på kvalitet i insatserna till de sundbybergare som behöver samhällets yttersta skyddsnät, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Viktiga resultat i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2016

  • Budget i balans. För första gången på minst 5 år har nämnden ett positivt resultat.
  • Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år.
  • Kraftig ökning i andelen personer som går från stadens arbetsmarknadsinsatser till jobb, från 41% 2015 till 58% 2016.

Vill du läsa mer?

Resultat i bilder

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2016