GRUPPLEDARNA I NÄMNDERNA

Axel Conradi

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande

Josefin Malmqvist

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ina Djurestål

Byggnads- och tillståndsnämnden

Ritva Runestad

Äldrenämnden

Jan Bojling

Valnämnden

Lena Törner

Kultur- och fritidsnämnden

Fredrik Söderholm

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Morgan Lindqvist

Grundskole- och gymnasienämnden
Förskolenämnden