GRUPPLEDARNA I NÄMNDERNA

Mikael T Eriksson

Kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

Josefin Malmqvist

Kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst

Ina Djurestål

Förskolenämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Morgan Lindqvist

Grundskole- och gymnasienämnd

Ritva Runestad

Äldrenämnd

Jan Bojling

Valnämnden

Eva Pavoni

Byggnads- och tillståndsnämnd

eva.pavoni@sundbyberg.se

Fredrik Söderholm

Stadsmiljö- och tekniska nämnden