GRUPPLEDARNA I NÄMNDERNA

Axel Conradi

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande

Morgan Lindqvist

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ina Djurestål

Byggnads- och tillståndsnämnden

Ritva Runestad

Äldrenämnden

Jan Bojling

Valnämnden

Max Roseneld

Kultur- och fritidsnämnden

Josefine Mittermaier

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Johan Hallberg

Johan Hallberg

Grundskole- och gymnasienämnden

Eva Pavoni

Förskolenämnden