was successfully added to your cart.

Moderaterna i Sundbyberg söker en politisk sekreterare!

By | nyheter

Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner – och Sveriges mest tätbefolkade. Här bor cirka 50 000 människor, och väntas inom 10 år växa till över 80 000.

Moderaterna är kommunens största oppositionsparti och samarbetar i opposition med Miljöpartiet och Kristdemokraterna. På vårt kansli arbetar du tillsammans med oppositionsrådet och övriga samarbetspartier för att återvinna väljarnas förtroende att styra staden.

Vi söker dig med initiativförmåga, driv och ett stort intresse för politik och samhällsfrågor. Du är ansvarstagande, strukturerad och sätter en stolthet i att konsekvent leverera goda resultat. Arbetssituationen är tidvis krävande och intensiv, men samtidigt stimulerande.

Din viktigaste arbetsuppgift är att samordna Moderaternas politiska arbete i stadens nämnder och att arbeta nära oppositionsrådet, våra andra förtroendevalda och partiföreningen. Du kommer även samarbeta med företrädare och tjänstemän från våra samarbetspartier. Vi har därför höga förväntningar på din förmåga att samarbeta och leda.

Som medarbetare på Moderaternas kansli är du delaktig i författandet av ärendetexter, motioner och interpellationer, dialog med medborgare och framtagande av underlag till tal, artiklar, pressmeddelanden och presentationer. Arbetet förutsätter social kompetens och förmåga att skapa struktur i ett stundtals högt arbetstempo.

Vi förutsätter att du är moderat och har dokumenterat god skrivförmåga. Erfarenhet av kommunpolitik är meriterande, liksom B-körkort, men ej ett krav.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Vara med och utveckla vår politik och politiska förslag.
 • Ansvara för förhandlingar med våra samarbetspartier.
 • Presskontakt.
 • Planera och genomföra intern och extern kommunikation.
 • Planera politiska aktiviteter och kampanjer, för medlemmar och medborgare.
 • Arbeta nära och vara ett stöd till oppositionsrådet och övriga förtroendevalda, från bollplank inför stora beslut till hjälp med mötesbokningar.
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning.
 • Ta fram politiska rapporter och underlag.
 • Möjlighet att utvecklas inom grafisk formgivning och filmproduktion, för den intresserade.

Om anställningen och villkor
Lönen är individuell. Övriga anställningsvillkor fastställts av Sundbybergs stad. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad och avslutas den 31 december 2022.

Om ansökan
Ansökan, inklusive CV och personligt brev, skickas till axel.conradi@moderaterna.se, senast den 22 augusti 2019. Intervjuer sker i slutet av augusti och i början av september.

Vid frågor om anställningen, kontakta oppositionsrådet Axel Conradi på mail enligt ovan eller telefon 073-6147364.

Årsmöte 2019

By | Årsmöte, nyheter, Uncategorized

Välkommen till Moderaterna i Sundbybergs årsmöte den 22 februari 2019 i partilokalen på Järnvägsgatan 46.

Årsmötestalare är Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. Mer information om årsmötet finns på Facebook.

Efter årsmötet bjuds på en enklare buffet och dryck till självkostnadspris. Glöm inte anmäla dig till sundbyberg@moderaterna.se

MUF Sundbyberg kommer ha årsmöte kl 17.30 i partilokalen samma dag.

 

Handlingar till årsmötet

Förslag till föredragningslista

Valberedningens förslag

För övriga handlingar, kontakta ordförande Josefin Malmqvist på josefin.malmqvist@moderaterna.se

Grönblå budget 2019!

By | nyheter

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Sundbyberg presenterar sin budget för 2019. Skolan, förskolan och miljö- och klimatarbetet prioriteras, samtidigt som vi säkrar ett ekonomiskt överskott för framtiden.

Sundbybergs tillväxt ställer höga krav på vår förmåga att prioritera. Samtidigt som skatteintäkterna ökar ser vi för första gången utjämningssystemets inverkan på Sundbybergs ekonomiska förutsättningar. Sundbyberg betalar nära 180 mnkr till systemet, medan skatteintäkterna, till följd av befolkningstillväxten, enbart ökar med 150 mnkr. Detta ställer höga krav på politiska prioriteringar – för att säkra de kommunala kärnverksamheternas fortsatta tillgänglighet och kvalitet.

Ordning och reda i ekonomin är viktigare än någonsin. I det grönblå förslaget till budget föreslås ett överskott om 3,4 procent. Sundbyberg behöver ekonomisk kraft för att kunna möta ett framtida ökat behov av kommunal service. Vi ska stå trygga inför en lågkonjunktur. Samtidigt genomförs en riktad satsning om 7 mnkr på högre lärarlöner. Vi ser att högre lärarlöner även fortsatt är prioriterade, då Sundbyberg ligger efter i förhållande till kringliggande kommuner.

”Sundbybergs ekonomiska förutsättningar tillåter inga utsvävningar. Vi har ett ansvar att säkerställa att varje skattekrona används där den gör mest skillnad, och att våra medborgare får så mycket valuta för pengarna som möjligt, samtidigt som vi sparar för framtiden. Moderaterna fokuserar på kärnverksamheterna, där vi ser att stadens lärarlöner fortsatt behöver höjas”, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

 

Förslag till Sundbybergs stads budget 2019

Grönblå plattform 2018-2022

By | nyheter

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för kommande mandatperiod. Detta i form av en Grönblå politisk plattform, med gemensamma politiska förslag.

Partierna har enats om ett övergripande fokus på ordning och reda i ekonomin, med bibehållet överskottsmål om 2 procent, samtidigt som satsningar på skolan och tryggheten fortsatt är prioriterat.

”Ordning och reda i ekonomin möjliggör satsningar på det gemensamma, så som att fortsätta arbetet med att höja lärarlönerna i Sundbyberg. Vi vill även inrätta ett trygghetscenter som ska verka som en fysisk utgångspunkt för polisen, väktare, nattvandrare och grannsamverkan, i deras arbete för att göra Sundbyberg till en tryggare stad”, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

De viktigaste förslagen i korthet:

 • Ordning och reda i ekonomin.
 • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner.
 • Inrätta ett trygghetscenter, där polis, väktare, nattvandrare, fältare och grannsamverkansgrupper kan samordna sitt arbete.
 • Alla kommunens verksamheter ska ha ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030.
 • Fler byggnader i Sundbyberg ska ha solceller på tak eller fasad.
 • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, med ett mål om max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper som genomsnitt under ett år.
 • Det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och nyetableringar. Stadens kommunikation med ett företag ska skötas av en, eller ett fåtal personer som är insatta i verksamheten.

Läs hela Grönblå plattform 2018-2022

Stort tack!

By | nyheter

Vi är oerhört tacksamma och glada för alla medborgare som valde att ge sin röst och fortsatta förtroende till Nya Moderaterna i Sundbyberg!
Vi har gjort en fantastisk valrörelse, och bidragit till att säkra en fortsatt grönblå majoritet i kommunen – trots en vikande rikstrend.
Samtidigt gör Socialdemokraterna i Sundbyberg sitt sämsta valresultat på 40 år!

Stort tack för alla insatser! Nu fortsätter vi med den positiva utvecklingen av Sundbyberg!

Pressmeddelande: Ny skola på Ekbacken

By | nyheter

 

Moderaterna i Sundbyberg föreslår en kraftig utökning av skolverksamheten i och kring stadsdelen Duvbo. Ekbacken föreslås utvecklas med en ny naturnära skola, årskurs 4-9, som går under arbetsnamnet Ekbackenskolan. Den nya skolan kommer att rymma minst 500 elever. När den nya skolan står klar blir Duvboskolan en skola för f-3, vilket ökar mängden barn som får möjlighet att gå på den populära Duvboskolan. Den nya skolbyggnaden kommer ligga bakom nuvarande äldreboende, mot järnvägen. Idrottshall kommer byggas inom skolbyggnaden. Förslaget innebär att antalet skolplatser ökar inom alla årskurser i grundskolan, och går från dagens cirka 300 platser till minst 800 stycken inom grundskolan.

”Detta är en efterlängtad överenskommelse för Sundbybergs elever att vara stolt över. Duvboskolans karaktär bevaras samtidigt som 500 mellan- och högstadieelever får en ny skola”, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En central del i utvecklandet av området är att bevara och tillgängliggöra de många ekar som finns på Ekbacken.

”Sammantaget innebär utvecklingen av Ekbacken ett stort lyft för området. Genom att bygga en ny skola och bevara samt tillgängliggöra naturvärdena kombinerar vi det bästa med Sundbyberg; utveckling, investeringar i det allmänna och närhet till grönska”, avslutar Mikael T. Eriksson.

Detta förslag kan jämföras med ett tidigare förslag från Socialdemokraterna som skulle inneburit 450 nya platser, medan Moderaternas förslag innebär 800.

Rissne

By | nyheter, Uncategorized

Rissne är en av Sundbybergs trevligaste stadsdelar att bo och leva i. Samtidigt har stadsdelen trygghetsproblem som måste lösas.

Ungdomsgäng, inbrott och skadegörelse är några av de otrygghetsfaktorer som människor i Rissne vittnar om. Vi måste satsa på trygghetskameror, väktare och fler patrullerande poliser. Samtidigt ska vi främja de eldsjälar som genom grannsamverkan och nattvandring ökar tryggheten för sig själva och sina grannar.

I Rissne är en majoritet av bostäderna hyresrätter.
Vi eftersträvar blandade boendeformer i alla stadsdelar och vill därför att alla som vill ombilda sina hyresrätter ska få möjlighet att göra det.

Centrumutvecklingen i Rissne är historisk. Miljardinvesteringar i nya bostäder, butiker, arbetsplatser och restauranger.
Vi genomför och säkerställer att Rissne också hänger med i Sundbybergs utveckling