was successfully added to your cart.

Rissne

By | nyheter, Uncategorized

Rissne är en av Sundbybergs trevligaste stadsdelar att bo och leva i. Samtidigt har stadsdelen trygghetsproblem som måste lösas.

Ungdomsgäng, inbrott och skadegörelse är några av de otrygghetsfaktorer som människor i Rissne vittnar om. Vi måste satsa på trygghetskameror, väktare och fler patrullerande poliser. Samtidigt ska vi främja de eldsjälar som genom grannsamverkan och nattvandring ökar tryggheten för sig själva och sina grannar.

I Rissne är en majoritet av bostäderna hyresrätter.
Vi eftersträvar blandade boendeformer i alla stadsdelar och vill därför att alla som vill ombilda sina hyresrätter ska få möjlighet att göra det.

Centrumutvecklingen i Rissne är historisk. Miljardinvesteringar i nya bostäder, butiker, arbetsplatser och restauranger.
Vi genomför och säkerställer att Rissne också hänger med i Sundbybergs utveckling

 

Hallonbergen

By | nyheter, Uncategorized

Centrumutvecklingen i Hallonbergen är historisk med miljardinvesteringar i nya bostäder, butiker, arbetsplatser och restauranger.
Det är den största satsningen på Hallonbergen någonsin.

Allt börjar med jobben. Vi vill att alla som kan ska ha jobb.
När fler jobbar kan vi satsa mer på skola, förskola och äldrevård samtidigt som vi sänker bidragskostnaderna och möjliggör för fler att bli en del av samhället.

Ungdomsgäng och skadegörelse är några av Hallonbergens otryggheter. Vi måste agera och främja de eldsjälar som genom grannsamverkan och nattvandring ökar tryggheten för sig själva och sina grannar samtidigt som vi ska satsa på trygghets-kameror, väktare och fler patrullerande poliser.

Centrala Sundbyberg

By | nyheter, Uncategorized

Centrala Sundbyberg, en stadsdel vars charm ska bevaras samtidigt som den behöver utvecklas för att kunna möta framtidens behov.

Vi kommer gräva ner järnvägen genom centrala Sundbyberg. Här kommer nya bostäder, butiker och restauranger att få komplettera det som redan finns i området, något som också kommer skapa större kundunderlag för kommunens lokala butiker och restauranger.

Vi vill öppna upp Sturegatan för fler evenemang, året runt. Hjärtat av Centrala Sundbyberg som ger oss en levande stadskärna. Men det är också viktigt att de som använder bil har bättre möjlighet att parkera i centrala Sundbyberg.

Sedan maktskiftet 2015 har vi jobbat med att sanera stadens ekonomi efter åratal av underfinansierade budgetar och växande underskott. När vi vänder underskott till överskott möjliggörs framtida skattesänkningar. Kommunen ska aldrig ta ut mer skattepengar än vad som krävs.Vi kommer fortsätta säkra överskott, vilket möjliggör sparande för framtida investeringar sänka skatten med 1 krona kommande mandatperiod.

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

By | nyheter

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 24 maj väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

–          Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, och habiliteringsersättningen är ett viktigt incitament för att delta. Jag är därför glad att vi nu kan höja ersättningen med 20 procent, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag skulle för deltagarna i den dagliga verksamheten innebära 200 kronor i månaden i högre inkomst. Habiliteringsersättningen är skattefri, och deltagarna får därför behålla hela summan.

–          Höjningen av habiliteringsersättningen innebär 200 kr mer i plånboken varje månad för deltagarna i daglig verksamhet, vilket jag hoppas blir en viktig morot för att delta, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan tidigare beslutat att öka valfriheten inom daglig verksamhet, och på så sätt vidga utbudet av aktiviteter att välja mellan. Beslut om detta väntas under hösten 2018 och 2019.

 

Fakta

–          Sundbyberg har idag ca 150 brukare som deltar i daglig verksamhet.

–          Den dagliga verksamheten kan exempelvis bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser och syftar till att främja delaktighet i samhället.

–          Deltagare i daglig verksamhet erhåller i regel en aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan, som i dagsläget uppgår till mellan 8152 och 9290 kronor per månad före skatt.

–          Habiliteringsersättningen i Sundbyberg har inte höjts sedan 1994.

–          En höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag kommer innebära en ökad kostnad för kommunen med cirka 128 000 kronor per år, givet en oförändrad volym. För 2018 finns ett statsbidrag att söka.

–          Sundbybergs habiliteringsersättning är redan idag relativt hög, jämfört med andra kommuner:

Kommun Habiliteringsersättning idag
Botkyrka 7 kr/timme
Ekerö 5 kr/timme
Järfälla 5 kr/timme
Nacka 5 kr/timme
Sigtuna 5 kr/timme
Stockholm 8 kr/timme
Sollentuna 7 kr/timme
Solna 6 kr/timme
Sundbyberg 50 kr/dag
Södertälje 6 kr/timme
Upplands-Bro 6,5 kr/timme
Upplands Väsby 5 kr/timme
Österåker 8,6 kr/timme

 

 

Instruktioner för utbildningshemsidan

By | nyheter

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Antalet utbildningar kommer att öka kontinuerligt. Vi kommer att göra reklam för utbildningar i våra månadsbrev men du kan också gå in och kolla om det finns utbildningar som erbjuds och som du vill gå.

När du anmäler dig till en utbildning så informeras utbildningsansvarige i kommunen som godkänner anmälan. Vissa utbildningar har specifika målgrupper. Om du vill gå en utbildning men målgruppen inte matchar dig så hör av dig till utbildningsansvarig i föreningen så tar vi ett samtal och ser vad som kan göras.

Moderaterna har nu en hemsida där alla utbildningar och kurser som föreningen och förbundet arrangerar finns. Utbildningarna är både webutbildningar och fysiska utbildningar.

Du anmäler dig till utbildningarna på följande sätt

  • Gå till http://moderaterna.info och logga in med Bank-id
  • Under menyalternativet ”Utbildning” väljer du ”M-Utbildningar
  • I det nya fönster som öppnas klicka på kalender ikonen längst upp i höger hörn
  • Gå till det datum som utbildningen sker på och klicka på texten
  • I det nya fönster som öppnas klicka på knappen ”Anmäl mig”
  • När din anmälan är bekräftad så får du e-post

Har du några frågor så hör av dig till Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se (0706-72 78 22)