”Alla stadsdelar i Sundbyberg ska växa och bli mer attraktiva. När fler flyttar hit kan vi satsa mer på höjda lärarlöner, bättre skollokaler och fler äldreboenden.”
1. Mikael T Eriksson, 32 år. Kommunstyrelsens ordförande.


”Vi ska bryta utanförskapet. Alla som kan ska ha ett jobb att gå till.”
2. Josefin Malmqvist, 31 år. Kommunalråd.

”Skolan i Sundbyberg ska vara så bra att eleverna får en utbildning som leder till att de kan uppfylla sina önskedrömmar i livet.”
3. Morgan Lindqvist, 48 år. Civilingenjör.

”Jag vill att alla ska känna sig trygga i hela Sundbyberg, oavsett område eller tid på dygnet.”
4. Ina Djurestål, 25 år. Civilingenjör.

”Jag brinner för stadsbyggnads-, transport- och miljöfrågor, detta då jag tycker att dessa är nyckelfrågor när det gäller att skapa en trivsam stad”
5. Fredrik Söderholm, 43 år. Civilingenjör.
 

”Fri att skriva vad man vill, men något om: hög kvalité och trygg inom äldreomsorg med valfrihet.”
6. Ritva Runestad, 68 år. Pensionär.

”Vårda och bevara vårt fantastiska grönområde Kymlingeskogen”
7. Jan Bojling, 72 år. Pensionär.

”Varje människas medfödda rätt och förmåga att själv fatta beslut om sitt eget liv – i både stort och smått.”
8. Sophie Silverryd, 47 år. Arbetsrättsjurist

”Jag brinner för att vi ska se till att så mycket som möjligt blir tillgängligt för alla.”
9 Annika Zetterlund, 59 år. Informatör.


10. Eva Pavoni, 44 år. Ekonom.

11. Hans Beckerman 54 år. Flygkapten.


12. Alex Karlsson, 50 år. Säljare


13. Hans Beausang, 69 år. Taxiförare.

14 Klas Vestergren, 24år. PR-konsult


15 Kerstin Hellsten, 67 år. Pensionär

16 Göran Lööv, 61 år.  Egenföretagare


17 Elsa Pettersson, 72 år. Pensionär


18 Tao Wen, 48 år. Volontär för Rödakorset


19 Olle Appelgren, 64 år. Undersköterska

20 Max Jedevall Roseneld, 61 år. Konsult
21 Jenny Segeljakt, 61 år. Jurist


22 Staffan Sundén, 76 år. Egenföretagare


23 Cicci Rikanovic, 49 år. Export Control Officer


24 Lena Törner, 62 år. Egen Företagare

25 Kristofer Björnström, 32 år. Riskanalytiker
26 Alireza Shokouhi, 41 år. Egenföretagare


27 Lise Lott Vanler, 56 år. Förskolelärare

28 Henrik Öhman, 42 år. Egen företagare
29 Josefine Mittermeier, 35 år. Trafikplanerare


30 Jens Algotsson, 59 år. IT-konsult


31 Kjell Israelsson, 69 år. Civilekonom/Pol.mag


32 Viktoria Nilsson, 45 år. Konsult inom detaljhandeln

33 Saleh Rahman, 66 år. Pensionär
34 Karin Jordansson Öhman, 43 år. Civilingenjör
35 Johhnie Silvferhielm, 37 år. Konsult
36 Hamada Sidqi, 53 år. Gymnasielärare
37 Larisa Aganovic, 39 år. Statsvetare
38 Sofia Axelsson, 26 år. Kommunikatör