Axel Conradi, oppositionsråd.


”Vi ska bryta utanförskapet. Alla som kan ska ha ett jobb att gå till.”
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot.


”Skolan i Sundbyberg ska vara så bra att eleverna får en utbildning som leder till att de kan uppfylla sina önskedrömmar i livet.”
Morgan Lindqvist, civilingenjör.


”Alla stadsdelar i Sundbyberg ska växa och bli mer attraktiva. När fler flyttar hit kan vi satsa mer på höjda lärarlöner, bättre skollokaler och fler äldreboenden.”
Mikael T Eriksson.


”Jag vill att alla ska känna sig trygga i hela Sundbyberg, oavsett område eller tid på dygnet.”
Ina Djurestål, civilingenjör.


”Jag brinner för stadsbyggnads-, transport- och miljöfrågor, detta då jag tycker att dessa är nyckelfrågor när det gäller att skapa en trivsam stad”
Fredrik Söderholm, civilingenjör.
 


”Jag vill se hög kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen, med stor valfrihet.”
Ritva Runestad, pensionär.


”Vårda och bevara vårt fantastiska grönområde Kymlingeskogen”
Jan Bojling, pensionär.


”Jag brinner för att vi ska se till att så mycket som möjligt blir tillgängligt för alla.”
Annika Zetterlund, informatör.


Eva Pavoni, ekonom.


Hans Beckerman, flygkapten.


Alex Karlsson, säljare.


Hans Beausang, taxiförare.


Kerstin Hellsten, pensionär.

Göran Lööv, egenföretagare.


Elsa Pettersson, pensionär.

Max Jedevall Roseneld, konsult.

Jenny Segeljakt, jurist.


Staffan Sundén, egenföretagare.


Cicci Rikanovic, Export Control Officer.


Lena Törner, egen företagare.

Kristofer Björnström, riskanalytiker.

Alireza Shokouhi, egenföretagare.


Lise Lott Vanler, förskolelärare.