3. Mikael T Eriksson, 32 år. Kommunstyrelsens ordförande.

6. Morgan Lindqvist, 48 år.  Civilingenjör.

8. Ritva Runestad, 68 år. Pensionär.

12. Hans Beckeman, 54 år. Flygkapten.

15. Annika Zetterlund, 59 år. Informatör

19. Lena Törner, 62 år. Egenföretagare.

23. Göran Lööv 61 år. Egenföretagare.