#12, Josefin Malmqvist, 31 år.

Fler ska bidra – inte gå på bidrag.

Efter att ha tagit arbetslinjen till Sundbyberg söker jag nu ditt förtroende att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag. Sverige ska återgå till det som byggt vårt land starkt –ett ansvar att inte bara kräva sin rätt, utan att göra sin plikt. När utanförskapet splittrar samhället behövs riksdagspolitiker som förstår vad som krävs och vågar fatta obekväma beslut, särskilt när kritiken är som hårdast. Så ersätts hopplöshet av arbetsgemenskap. Det söker jag ditt förtroende att få genomföra efter valet den 9:e september.

Allt börjar med jobben. Ett arbete innebär kollegor, matlåda och semester, men är också en förutsättning för ett samhälle som håller ihop.
Under mina dryga två år som kommunalråd i Sundbyberg har vi minskat bidragsberoendet med mer än en tredjedel. Fler än någonsin har ett jobb att gå till och bidrar till vårt gemensamma. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med kravställning och erbjudande om fler vägar till anställningsbarhet och jobb.

Jag driver förslag som bryter utanförskap. Får jag ditt förtroende att sitta i Sveriges riksdag lovar jag att lägga fram följande förslag:

Gör det med lönsamt att arbeta

• Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att jobba
än leva på bidrag.
• Skärpta aktivitetskrav och krav på motprestation för alla
med bidrag.
• Sänkt skatt med 1000 kronor för de med lägst inkomster.

Jobben ska komma fler till del

• Lägg ner Arbetsförmedlingen.
• Reformera Lagen om anställningsskydd.
• Höj kvaliteten och betala för resultat i vuxenutbildningen.