GRUPPLEDARNA I NÄMNDERNA

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”accent-color”]
[team_member image_url=”1551″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Axel Conradi” description=”Kommunstyrelsens 2e vice ordförande”]
[team_member image_url=”581″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Morgan Lindqvist” description=”Social- och arbetsmarknadsnämnden”]
[team_member image_url=”1721″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Annika Zetterlund” description=”Förskolenämnden”]
[team_member image_url=”1068″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Ritva Runestad” description=”Äldrenämnden”]
[team_member image_url=”1069″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Jan Bojling” description=”Valnämnden”]
[team_member image_url=”1592″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Max Roseneld” description=”Kultur- och fritidsnämnden”]
[team_member image_url=”1651″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Josefine Mittermaier” description=”Grundskole- och gymnasienämnden”]
[team_member image_url=”1718″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Johan Hallberg” description=”Byggnads- och tillståndsnämnden”]
[team_member image_url=”1070″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Eva Pavoni” description=”Stadsmiljö- och tekniska nämnden”]