GRUPPLEDARNA I NÄMNDERNA

Axel Conradi

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande

Morgan Lindqvist

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Annika Zetterlund

Förskolenämnden

Ritva Runestad

Äldrenämnden

Jan Bojling

Valnämnden

Max Roseneld

Kultur- och fritidsnämnden

Josefine Mittermaier

Grundskole- och gymnasienämnden

Johan Hallberg

Byggnads- och tillståndsnämnden

Eva Pavoni

Stadsmiljö- och tekniska nämnden