Skip to main content

FÖR ETT TRYGGARE SUNDBYBERG

By april 16, 2018nyheter

Det ska vara trivsamt och tryggt att bo i Sundbyberg. Vi tar den ökade otryggheten på största allvar och satsar därför på olika trygghetsåtgärder för att du ska känna dig trygg, oavsett tid på dygnet.

  • Vi vill se fler synliga poliser – i hela Sundbyberg.
  • Fler väktare ska anlitas och kameraövervakning utökas till fler platser.
  • Vi vill att staden ska hjälpa till att starta upp och understödja redan befintlig grannsamverkan och trygghetsvandringar.
  • Sundbyberg ska vara snyggt och tryggt. Därför vill vi införa en 24-timmarsgaranti för sanering av klotter och skräp.
  •  Buskar och annan växtlighet ska vara välklippt och gatubelysningen behöver förbättras för att ta bort otrygga miljöer