Skip to main content

Moderaterna, Miljöpartiet & Kristdemokraterna presenterar sitt förslag till Sundbybergs stads budget 2020

By oktober 22, 2019nyheter

Läs budgeten i sin helhet här: Moderaternas Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2020 med plan 2021-2022

I måndags 21 oktober presenterade Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna sitt förslag till stadens budget för år 2020. Den grönblå budgeten fokuserar på ordning och reda i ekonomin, trygghet för alla invånare, höga klimatambitioner och satsningar på skolan. 

Sedan det S-ledda minoritetsstyret tog makten i Sundbyberg har stadens nämnder gått kraftigt minus. Den grönblå koalitionen vill istället bygga upp en buffert i kommunens ekonomi, samtidigt som de öronmärker 6 mnkr till högre lärarlöner.

– Jag är stolt över att vi presenterar en budget i balans med 2 procents överskott för framtiden, samtidigt som vi plockar ut 43,3 miljoner kronor mindre i utdelning från bolagen än Socialdemokraterna, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna lanserar ett trygghetspaket som bland annat består av ett fysiskt trygghetscentrum i Hallonbergen, en avhopparjour för kriminella, ett ökat samarbete med civilsamhället och ett förstärkt arbete mot hedersförtryck.

– Gängkriminaliteten måste bekämpas. Ett trygghetscentrum i Hallonbergen, fler aktörer i trygghetsarbetet och effektiva förebyggande åtgärder skapar effekt både på kort och lång sikt. Samhällskontraktet innebär att våra invånare ska känna sig trygga, oavsett stadsdel och tid på dygnet, fortsätter Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Skolan och förskolan i Sundbyberg är idag beroende av tillfälliga baracker. Ändå har flera planerade skol- och förskolebyggen försenats av stadens styre. Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill se en långsiktig skolpolitik, med färre baracker och årliga uppräkningar av lärarnas löner.

Budgeten i korthet:

Ansvarsfull ekonomi

 • Oförändrad skattesats (18,90).
 • Överskott, d.v.s. en ekonomisk buffert, på 48,5 mnkr (2 procent), i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning och SKL:s rekommendationer.
 • 43,3 mnkr lägre utdelning från stadens bolag än budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Trygghet i Sundbyberg

 • Genomföra fler trygghetsdialoger i alla stadsdelar.
 • Införa ett trygghetscentrum i Hallonbergen centrum, för att underlätta medborgarkontakt med trygghetsaktörer så som polis, nattvandrare, grannsamverkan, väktare, fältsekreterare, avhopparjourer med flera.
 • Införa den brottsförebyggande metoden EST (effektiv samordning för trygghet) och utveckla stadens samverkansavtal med polisen med fokus på större polisiär synlighet.
 • Ta initiativ till att skapa lokal platssamverkan i Hallonbergen och Rissne mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare, för att förbättra områdets stadsbild.
 • Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
 • Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och större fokus på trygghet i stadsmiljön, parker och grönområden.
 • Jobba aktivt med unga som vill lämna en kriminell miljö.

Bättre skola och förskola

 • 6 miljoner kronor till ökade rektors- och lärarlöner.
 • Inrätta fler karriärsteg för lärare och minska deras pappersarbete med nya lärarassistenter.
 • Inrätta en skolkommission för att uppnå större långsiktighet inom skolpolitiken.
 • Inrätta en kunskapsstrategi för att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.
 • Bedriva ett aktivt arbete för att motverka mobbning, exempelvis genom rastvaktsystem, ordningsregler och snabb kontakt med föräldrar.
 • Fortsätta arbetet med att stärka elevhälsan och barnhälsan, dess motsvarighet i förskolan.
 • Snabba på arbetet med att flytta ut förskoleverksamheten från tillfälliga baracker, bland annat genom att använda prefabricerade förskolor.