Skip to main content

Nomineringskommitténs förslag till valsedel 2018

By januari 22, 2018nyheter

Moderaternas nomineringskommitté i Sundbyberg är nu klar med sitt förslag till valsedel inför kommunvalet 2018. Listan föreslås toppas av sittande kommunstyrelseordföranden Mikael T Eriksson. Kommunfullmäktigelistan fastställs slutgiltigt av nomineringsstämman den 23 februari 2018.

–          Jag är stolt, men samtidigt ödmjuk, inför nomineringskommitténs förslag att stå först på listan. Jag ser fram emot att söka kommunmedborgarnas förtroende att även i framtiden ta ansvar för Sundbybergs fortsatta positiva utveckling. Vi ska ha en fortsatt hög tillväxttakt som möjliggör investeringar för framtiden, såsom nedgrävningen av järnvägen och en kraftigt utbyggd skolverksamhet i staden, säger Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

På andra- respektive tredjeplatsen på listan föreslås kommunalrådet Josefin Malmqvist och grundskole- och gymnasienämndens ordförande, Morgan Lindqvist.

–          Om jag får medlemmarnas förtroende vill jag fortsätta arbeta för att ta arbetslinjen till Sundbyberg. Nu ska vi tillsammans verka för att förtjäna väljarnas förtroende och fortsätta modernisera Sundbyberg med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet i alla kommunens verksamheter, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

–          Det går bättre för skolorna i Sundbyberg men jag är ödmjuk inför det arbete som kvarstår. Om jag får förtroendet att företräda moderaterna även efter nästa val kommer jag fortsätta verka för att Sundbybergs skolor ska bli Sveriges bästa, säger Morgan Lindqvist (M).

Nomineringskommitténs beskrivning av arbetet:

Nomineringskommitténs uppdrag är att presentera ett förslag till valsedel för vidare beslut av nomineringsstämman. Detta val träder nya nomineringsregler i kraft varför nomineringskommittén vill ta tillfället i akt och presentera vårt arbete och vad som ligger till grund för vårt förslag till valsedel.

Kommittén har bestått av:

Carl Grufman, ordförande
Torbjörn Nylén, vice ordförande
Eva Stein, ledamot
Lars Molin, ledamot
Ulla Sandenskog, ledamot
Timothy Chapman, ledamot utsedd av MUF
Lars Rådén, inadjungerad
Axel Conradi, ersättare, sekreterare

Nomineringskommittén har med hjälp av bland annat intervjuer, informationssökning och personliga kontakter bedömt lämpligheten hos samtliga kandidater. Kommittén enades därefter om ett preliminärt förslag till valsedel. Faktorer så som kompetens, erfarenhet, närvaro, könsfördelning, ny/gammal kandidat och ålder med mera var utgångspunkter för den preliminära listans sammansättning. Detta arbete genomfördes innan resultatet av försöksnomineringen var känt.

Kommittén tog därefter del av försöksnomineringens resultat och beaktade även detta i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel.

Kommittén har sammanvägt samtliga ovan nämnda faktorer i framtagandet av det slutliga förslaget till valsedel. Förslaget är balanserat utifrån kön, ålder, erfarenhet, kompetens och meriter.

Här kan du läsa nomineringskommitténs förslag till valsedel: Förslag till valsedel

Allmänt om förslaget till valsedel:

6 kvinnor och 4 män topp 10
50 % kvinnor på valbar plats (topp 24)
3 st under 40 år på topp 10.
3 st över 60 år på topp 10.

Nästa steg:

Listan fastställs på nomineringsstämman den 23 februari.
För att kandidat ska få stå på listan vid valdagen krävs att kandidaten genomgått obligatorisk kandidatutbildning.
Föreningen ges i uppdrag att fylla på med fler namn längst ned på listan.
Nomineringskommittén vill tacka samtliga kandidater som deltagit i intervjuer och svarat på frågor och ser fram emot att presentera oss, och kommitténs arbete ytterligare på nomineringsstämman.

 

Nomineringskommittén

Genom,

Carl Grufman, ordförande