Skip to main content

MALMQVIST (M): NYTT INTEGRATIONSUTSKOTT SKA KORTA VÄGEN TILL JOBB I SUNDBYBERG.

By mars 21, 2016september 28th, 2017Uncategorized

Malmqvist (M): Nytt integrationsutskott ska korta vägen till jobb i Sundbyberg

Sundbyberg hade 2015 flest asylsökande per 1000 invånare i Stockholms län och prognosen är att mottagandet kommer vara fortsatt högt under 2016, 2017 och 2018. Därför instiftar Sundbybergs stad ett nytt integrationsutskott i syfte att hitta nya kreativa lösningar för att möta de stora integrationsutmaningar staden står inför.

– Vi är stolta över att kunna välkomna många nyanlända till Sundbyberg och erbjuder dem möjligheten att starta ett nytt liv här, men då måste vi också ge dem verktyg att snabbt komma in i samhället, vilket vi inte gör idag, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i Sundbybergs integrationsutskott.

Sundbyberg har en hög andel flyktingar i eget boende, sk EBO. Det ställer särskilda krav på att fånga upp de som kommer, och sätta in insatser för att korta vägen till jobb. Därför ska det nya utskottet titta på allt från fler bostäder till bättre samarbete med civilsamhället.

– I Sundbyberg ska nyanlända, från dag ett, få frågan vad de kan och vilka verktyg de behöver för att starta ett nytt liv här. Den långa vätan som präglar mottagandet i Sverige idag leder bara till utanförskap, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i Sundbybergs integrationsutskott.

Fakta om integrationsutskottet

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att ett integrationsutskott ska instiftas i Sundbyberg. Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutade på sitt sammanträde i februari 2016 att instifta nämnda utskott, och utskottet hade sitt första sammanträde den 17/3 2016. Utskottet består av en ordinarie ledamot och en ersättare för respektive parti i social- och arbetsmarknadsnämnden, totalt 14 personer. Integrationsutskottet planerar under året att ha 6 träffar med olika teman: bostäder, skola, förskola, jobb och SFI, ideell sektor, näringsliv. Syftet är att hitta nya kreativa lösningar för att möte de integrationsutmaningar som staden står inför.

Fakta om flyktingmottagande i Sundbyberg
Sundbyberg hade 2015 flest asylsökande per 1000 invånare i Stockholms län. (Källa: Kolada)
Sundbyberg hamnar på 10e plats i landet när det gäller antal EBO per 1000 invånare. (Källa: Migrationsverket)

Bifogas:
Bild över asylsökande/registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem per 1000 invånare, 2014 och 2015. Jämförelse med övriga länet. Källa Kolada

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist (M)

 Ordförande i integrationsutskottet i Sundbyberg.