Skip to main content

NYVALDA GRUPPLEDARE!

By december 21, 2015september 28th, 2017Uncategorized

Måndag den 14/12 under kommunfullmäktige valdes nya ledamöter i nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Detta är moderaternas tillträdande gruppledare i respektive nämnd.

Social- och arbetsmarknadsnämnd
Josefin Malmqvist ordförande tillika kommunalråd

Grundskole- och gymnasienämnd
Morgan Lindqvist ordförande

Förskolenämnd
Sophie Silverryd ordförande

Äldrenämnd
Ritva Runestad

Kultur- och fritidsnämnd
Hannes Holmér

Byggnads- och tillståndsnämnd
Fredrik Söderholm

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Lars Callemo

Stort grattis till de tillträdande gruppledarna!