Skip to main content

SUNDBYBERG FORTSÄTTER SATSA PÅ SOMMARJOBB INFÖR 2017

By december 2, 2016september 28th, 2017Uncategorized

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 december väntas nämnden besluta att förlänga stadens sommarjobbssatsning från 2 till 3 veckor. Samtidigt kommer elever få stöd att skriva CV och visa att de själva sökt jobb.

– Vi vet att sommarjobb är en viktig möjlighet för unga att få in en fort på arbetsmarknaden. Därför är vi glada att vi nu kan utöka satsningen från 2 till 3 veckor, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

– Målet med stadens sommarjobbssatsning är att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Därför vill vi göra det så likt arbetsmarknaden som möjligt med CV-skola, bifogad ansökan och själv ha sökt ett annat jobb, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i ett yttrande uppgett att kommuner inte får stå för lönen på privata företag. Det strider mot kommunallagen. Därför tvingas staden göra om sin tidigare modell. Istället för att stå för lönen på privata företag kommer kommunen betala ut ett handledararvode och tillskapa fler jobb inom staden.

– Stadens sommarjobbssatsning är ett komplement till alla de jobb som näringslivet redan erbjuder. Vi behöver hjälpas åt för att unga ska få en första rad på sitt CV och få in en fot på arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

 

Förändringar inför 2017 i korthet:

  • Förlängning från 2 till 3 veckors jobb.
  • För att vara aktuellt för sommarjobb inom staden behöver alla:

– Delta i en informationsträff om sommarjobb

– Delta i en CV-skola

– Skicka in en ansökan till staden med CV

– Visa att de sökt andra sommarjobb inom t.ex. näringslivet.

 

  • Årskurs 1 och 2 på gymnasiet är garanterade sommarjobb, givet ovan kriterier. Därefter prioriteras årk 9 i mån av plats. Ett socialt perspektiv beaktas i tillsättningarna, likt tidigare år.
  • För att inte bryta mot lagen kommer staden inte längre ha möjlighet att stå för lönen på privata företag. Det innebär att fler jobb kommer erbjudas inom stadens egna verksamheter.

Utvärderingen av 2016 i korthet

  • 508 ungdomar ansökte om sommarjobb. Av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad.
  • Av dessa var 256 (54,2 %) killar och 216 (45,8 %) tjejer.
  • Övriga 36 tackade nej till erbjudet arbete.
  • Ungdomarna var på 119 olika arbetsplatser varav 61 inom privata näringslivet/föreningsliv/ kyrka etc. och 58 inom stadens egna verksamheter.
  • Nästan 25% har eller kommer erbjuda någon av ungdomarna som sommarjobbat en anställning (kvällar, helger, vid behov osv).

Underlag

Ärendet till nästa nämnd och utvärdering av 2016 års sommarjobb finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0158/2016

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist