Skip to main content

SVERIGE BEHÖVER EN NY REFORMAGENDA- UTVÄRDERING AV ALLIANSENS SAMARBETE.

By mars 31, 2016september 28th, 2017Uncategorized

Alliansens partisekreterare presenterade under veckan på DN-debatt den gemensamma utvärderingen för Allianssamarbetet och slutsatser för att stärka arbetet framåt.

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov. Kraftfulla integrationsinsatser, ökat bostadsbyggande, fler företag som kan växa samt hur Sveriges konkurrenskraft ska stärkas kommer att vara centrala frågor under en lång tid framöver.

I elva år har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetat inom Alliansen. Vårt samarbete har byggt på förtroende och goda möjligheter att komma överens. Sverige är på många sätt ett bättre land tack vara de reformer vi genomförde under 8 år i regeringsställning. Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade. Sveriges miljö- och klimatarbete stärktes.

Men samtidigt är det tydligt att reformerna som genomfördes mellan 2006-2014 inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Alltför många står utanför arbetsmarknaden, inte minst unga och utrikes födda. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Vi saknade svar på migrations- och integrationsutmaningen.

Läs hela artikeln ifrån DN, nedan:

”Samarbetet utvärderat. Vi omprövar nu vår politik enskilt i partierna, men vi ska också göra det gemensamt med sikte på nästa val. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov, skriver allianspartiernas partisekreterare.”

Länk till DN :

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

Här kan du läsa Alliansen utvärdering av samarbetet:

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

 

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg