Josefin Malmqvist

Fler ska bidra – inte gå på bidrag

Efter att ha tagit arbetslinjen till Sundbyberg tar jag nu arbetslinjen till Sveriges riksdag. Sverige ska återgå till det som byggt vårt land starkt – ett ansvar att inte bara kräva sin rätt, utan att göra sin plikt. När utanförskapet splittrar samhället behövs riksdagspolitiker som förstår vad som krävs och vågar fatta obekväma beslut, särskilt när kritikenb är som hårdast. Så ersätts hopplöshet av arbetsgemenskap. Allt börjar med jobben. Ett arbete innebär kollegor, matlåda och semester, men är också en förutsättning för ett samhälle som håller ihop.

Under mina dryga två år som kommunalråd i Sundbyberg har vi minskat bidragsberoendet med mer än en tredjedel. Fler än någonsin har ett jobb att gå till och bidrar till vårt gemensamma. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med kravställning och erbjudande om fler vägar till anställningsbarhet och jobb. Jag driver förslag som bryter utanförskap. Jag lovar att i Sveriges riksdag lägga fram följande förslag:

  • Gör det mer lönsamt att arbeta
  • Inför ett bidragstak, så att det lönar sig mer att jobba än att leva på bidrag
  • Skärpta aktivitetskrav och krav på motprestation för alla med bidrag
  • Sänk skatt med 1000 kronor för de med lägst inkomster
  • Jobben ska komma fler till del
  • Lägg ner Arbetsförmedlingen
  • Reformera Lagen om anställningsskydd
  • Höj kvaliteten och betala för resultat i vuxenutbildningen