Axel Conradi och Josefin Malmqvist

Axel Conradi

Partiet för ordning och reda, trygghet
och arbetslinjen i Sundbyberg!

Trygghet, arbete och ekonomi!

Sundbyberg är en fantastisk stad att bo, arbeta och vistas i. Storstadslivets service och restauranger ligger lika nära som naturreservat, skog och parker. Sundbybergs attraktivitet och potential förpliktigar.

Samtidigt finns flera saker som kan skötas bättre. Brottsligheten och otryggheten breder ut sig till flera stadsdelar, var femte elev har inte tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet och incitamenten att gå från bidrag till jobb är låga.

Moderaterna i Sundbyberg är valet för dig som vill sätta tryggheten, skolan och arbetslinjen först. Vi står för ordning och reda, sänkt skatt och mer fokus på kommunens kärnuppgifter.