Kultur och fritid

Fler ska få ta del av kultur i Sundbyberg. Barn och unga i vår stad ska alltid uppleva att det är roligt och utvecklande att engagera sig i stadens kultur- och idrottsliv. Möjligheterna att utöva en idrott och utvecklas inom den ska vara goda. Alldeles oavsett om det gäller ridning, fotboll eller någon annan idrott ska staden vara med och erbjuda goda förutsättningar. 

Vi vill få mer kultur för pengarna. En musik- och kulturskolepeng ska införas för att öka utbudet, valfriheten och tillgängligheten för musik- och kulturupplevelser i Sundbyberg. Även en fritidspeng ska införas så att kultur- eller idrottsföreningar kan anordna fritids. Fotbollsfritids, dansfritids eller hockeyfritids är exempel man ska kunna välja mellan. 

Skattefinansierad kultur- och fritid ska hålla hög kvalitet. Biblioteken ska vara lugna och trygga platser som uppmuntrar till bildning, läsning och språkutveckling. De fritidsgårdar som finns i Sundbyberg ska alltid erbjuda läxhjälp för ungdomar mellan 12 och 17 år under hela öppettiden. Föreningar som får stöd av staden ska kunna redovisa sitt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mot doping inom idrott.

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.