Bostäder och stadsmiljö

Det har byggts mycket i Sundbyberg på senare tid. Det är i grunden bra men staden måste också fungera medan det byggs. Stora byggprojekt har tagit bort parkeringsplatser och gjort det svårt att ta sig fram i delar av Sundbyberg. Målet att lösa parkeringsbehovet förblir en ledfyr för oss, i synnerhet i samband med nedgrävningen av järnvägen i centrala Sundbyberg eller i väntan på tvärbanan i Västra Ursvik. Det ska inte vara kommunen som bestämmer på vilket sätt du ska resa, det vet du bäst själv. 

Nya byggnader ska vara vackra och hålla god kvalitet. Stilen ska passa in i området och värna om närliggande miljöer. Klotter ska tas bort inom ett dygn och växtlighet ska vara välklippt. Du ska som invånare kunna anmäla felaktigheter och snabbt få återkoppling när det är åtgärdat.

Tvärbanans nya dragning till Rissne och Ursvik gör Sundbyberg till en mer integrerad del av Stockholmsregionen. Vi ska driva på för att den snabbt ska bli klar. 

Nedgrävningen av järnvägen är det största som hänt vår stad sedan järnvägen drogs hit på 1800-talet. Det är en bra möjlighet att utveckla vår stadskärna och slippa se järnvägen som något som delar staden i två. Genom nya bostäder och över 2 000 nya arbetsplatser skapar vi underlag för ett levande butiks- och stadsliv. Då bygger vi även ihop Sturegatan och Järnvägsgatan med det nya centrum som utvecklas vid Sundbybergs torg.

Ombildning

Fler ska få möjlighet att ombilda sin hyresrätt och äga sitt boende. Det ska vara en bättre balans mellan bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter. Detta är särskilt viktigt i områden som Hallonbergen och Rissne där de flesta bostäderna är hyresrätter. Vi vill ge alla som bor hos Förvaltaren möjlighet att köpa sin lägenhet och ta eget ansvar för sitt boende tillsammans med grannarna. 

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.