Sundbybergs enda arbetarparti!

ALLT HÄNGER IHOP

Ekonomi, jobb och företagande

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna leverera kvalitet i skolan, förskolan och äldreomsorgen. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bygga nya vägar, nya skolor och ny kollektivtrafik. Det är ett måste om vi ska kunna spara i ladorna och investera för framtiden.

Sundbyberg ska vara en levande stad där människor och företag växer. Bättre politik för företag innebär fler frisörer, restauranger och butiker. Mer skatteintäkter som gör att vi kan investera i sådant vi tycker är viktigt. Det innebär också fler jobbtillfällen, färre i utanförskap och ökade skatteintäkter till vårt gemensamma.

VÄGEN FRAMÅT

Vad har hänt, vad ska vi göra?

Försämrat företagsklimat
Under Socialdemokraternas styre har situationen för kommunens företag blivit allt sämre. År 2018, då Socialdemokraterna tog över, var Sundbyberg 11:e bäst företagarkommun av landets 290 kommuner. Efter tre år med Socialdemokraterna har företagsklimatet rasat till plats 94.
Vi tror på människans potential
Alla Sundbybergbor som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. När vi styrde såg vi till att tron på människans potential att nå egen försörjning genomsyrade alla kommunens hjälpinsatser. Genom höga krav och rätt insatser lyckades vi minska antalet bidragsbehövande med 600 personer, det är en minskning med över en tredjedel.
Fler företag - fler jobb
Sundbyberg ska åter bli en av Sveriges bästa kommuner att driva företag i. Vi ska minimera byråkrati, regler och avgifter som försvårar för våra företag. Företagen ska behöva ta så lite kontakt med kommunen som möjligt, kontakten med kommen som är nödvändig ska vara smidig och avgifterna ska vara låga. Utöver det ska kommunen se till att våra företag är säkra mot stölder, rån och förödelse från kriminella
Fler i arbete, mer att dela på
Genom att säkerställa att skattepengarna går till rätt saker, att alla som kan arbeta går till jobbet och att våra företag har så bra förutsättningar som möjligt säkerställer vi att vi kan satsa på det som betyder mest. På högre lärarlöner och mer personal i förskolan och på äldreboendet. Ordning och reda gör att vi kan satsa på välfärden.