Äldreomsorg

Trygghet, värdighet och självbestämmande ska vara ledord för Sundbybergs äldreomsorg. Därför ska äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer, aktiviteter och träffpunkter. Det är även viktigt att vi ökar möjligheten att delta i aktiviteter på distans för att motverka den ofrivilliga ensamheten som ökat under pandemin.

Varje människa – ung som äldre – är unik och känner bäst sina egna behov. Du ska ha rätt att välja äldreboende och hemtjänstutförare som passar dina önskemål. Socialdemokraterna har nu tagit bort rätten att välja ett särskilt boende utanför Sundbyberg. Vi tycker den rätten ska återinföras. 

Med kontinuitet ökar tryggheten. Vi ska se till att personal stannar längre genom en kontinuitetbonus. Vi vill öka tryggheten på äldreboende med trygghetskameror för de äldre som inte vill att personalen väcker dem om natten. Den som är äldre har bidragit till att bygga upp Sverige och förtjänar att bemötas med respekt och nyfikenhet. 

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.