Ekonomi

Sundbybergs ekonomi är idag i djup oordning. Socialdemokraterna använder engångsintäkter för att betala årliga utgifter. Det är som att sälja bilen för att ha råd att betala hyran. De vill lånefinansiera nya skolor och förskolor. De slösar skattepengar på plastsvanar, självlysande renar och ljusduschar, istället för att höja lärarlönerna och anställa fler förskolepedagoger.

Socialdemokraterna har visat att de inte tar slöseri av våra gemensamma skattepengar på allvar. Moderaternas insatser mot bidragsfusk, felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier har de avvecklat. Miljontals kronor betalas nu ut felaktigt varav en stor del går till organiserad brottslighet.

Istället krävs bättre prioriteringar och en effektivare verksamhet. Dina skattepengar ska alltid gå dit de gör mest skillnad.

Rätt prioriteringar är att sätta kärnverksamheten som förskola, skola och äldreomsorg först. Effektiv verksamhet är att alla i verksamheterna vänder på varje skattekrona och hittar mer kostnadseffektiva lösningar. Genom att ge företag rätt att utmana kommunen om att driva en kommunal verksamhet höjer vi kvaliteten och effektiviteten samtidigt.

Osäker kostnadsutveckling och oförutsägbara händelser gör det svårt att förutse exakt hur mycket pengar våra skolor och vår hemtjänst behöver ett specifikt år. Vi ska därför spara i ladorna, så att oförutsägbara händelser inte innebär stora nedskärningar eller att vi behöver låna pengar. Sundbyberg ska vara skuldfritt utan  en risk för att kvaliteten i välfärden blir sämre. 

Vi vill:

Budgetera för ett överskott varje år på minst 2 procent 

Sluta använda pengar från markförsäljningar och utdelning från bolagen för att betala för återkommande kostnader

Prioritera kärnverksamheten, skolan, förskolan och äldreomsorgen, och nedprioritera övrig verksamhet. 

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.