Så får vi Sveriges bästa skolor​!

Alla ska ha möjlighet!

Varifrån du kommer, var du bor eller vem du är ska inte begränsa dina möjligheter i livet. Vi ska ge alla barn förutsättningar att lyckas. Få saker spelar större roll för detta än en bra skola med arbetsro och kunskapsfokus.

Tryggheten för Sundbybergs elever är sämre än rikssnittet och en av fem går ut grundskolan utan behörighet att börja gymnasiet. Våra lärare tjänar betydligt mindre än i kringliggande kommuner vilket gör det svårt att attrahera och behålla de bästa lärarna.

Fokus på trygghet och kunskap

En bra skola är den bästa medicinen mot arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Därför ska Sundbybergs skolor öka tryggheten och kunskapen hos varje elev.

Ska Sundbybergs skolor bli bättre behöver rektorer och lärare få förutsättningar att leverera bra och lugn undervisning. Det innebär färre kringsysslor, mer planeringstid och högre löner. Eleverna med behov måste få hjälpinsatser tidigare. Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar. Varje elev som mår dåligt ska veta att någon vill lyssna.

Så skapar Moderaterna förutsättningar för att Sundbyberg skolor ska bli Sveriges bästa.

Förslag för en bättre skola i Sundbyberg

Högre lärarlöner och färre kringsysslor. Mentorskap och rastvaktande kan göras av andra roller, exempelvis heltidsmentorer och lärarassistenter.

Utbildningskontrakt. Alla Sundbybergs skolor ska ha ett utbildningskontrakt som lärare/rektor, elev och förälder skriver under. Kontraktet ska identifiera de skyldigheter som alla tre parter har.

Tidiga insatser. Barn med behov ska gå i språkförskola. Staden ska inrätta en kunskapsstrategi med fokus på att tidigt identifiera särskilda behov och ge insatser.

 

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.