För ett tryggare Sundbyberg!

Skarpa trygghetsinsatser

Sundbyberg är en av Sveriges charmigaste städer. Här finns urbana shoppinggator inom promenadavstånd från vackra grönområden. Otryggheten ökar dock på flera platser. Nära hälften av invånarna i Sundbyberg känner sig otrygga på kvällen i sitt eget bostadsområde. Vi vill att alla människor tryggt ska kunna njuta av hela stadens utbud, oavsett tid på dygnet.

Moderaterna har politiken för att tryggheten ska öka igen. Rissne behöver sin egen polisstation. Trygghetskameror ska bevaka flera platser. Vi ska ha ett trygghetscentrum i Hallonbergen där polis, ordningsvakter, grannsamverkan och socialtjänst kan samordna sitt arbete. Fler brott behöver klaras upp av fler poliser och straffen för grova brott behöver höjas.

Trygghet i stadsrummet

 Vår stadsmiljö ska vara snygg och trygg. Klotter ska tas bort inom ett dygn och växtlighet ska vara välklippt. Du som invånare ska kunna anmäla felaktigheter som snabbt åtgärdas och där tydlig återkoppling sker. Det ska finnas en väktarjour att ringa som åtgärdar stök och otrygghet. 300 lampor ska installeras på dåligt upplysta platser så som Rissne ängar, skogsdungar i Hallonbergen och runt Lötsjön.
 

Förebyggande arbete

Vi ska även arbeta förebyggande. Inga ungdomar ska lockas in i kriminalitet. Det förutsätter en bra skola, ansvarstagande föräldrar och att socialtjänsten har fungerande verktyg. Det mest förebyggande samhället kan göra är dock att låsa in de gängkriminella som varje dag lurar in nya ungdomar i det kriminella livet.

 

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.