LÄGST ANTAL HUSHÅLL MED EKONOMISKT BISTÅND PÅ 8 ÅR!

Månadsstatistiken för april visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) fortsätter sjunka. Det är en minskning med nära en tredjedel på två år. Från 578 stycken i april 2015 till 419 stycken i april 2017. Om man kollar till helårsstatistiken visade siffrorna för 2016 på den lägsta nivån på 8 år. Det är glädjande. När fler går till jobbet kan vi satsa ännu mer på skolan och omsorgen.

Det spelar roll vem som styr. De insatser som vi börjat introducera med riktlinjer för bedömning, hembesök, FUT-handläggare och närvarokrav börjar ge resultat