PRESSMEDDELANDE: MALMQVIST (M): 8 MILJONER SATSAS PÅ FLER SOCIALSEKRETERARE I SUNDBYBERG

Arbetsmiljön för personalen är ansträngd och placeringstiderna för barn är långa. Därför görs nu en riktad satsning på minst 10 nya heltidstjänster för socialsekreterare, en satsning som motsvarar 8 miljoner kronor.

– Barnen är det viktigaste vi har. Därför gör vi vår största satsning i årets budget på att tillföra socialsekreterare för att barnen ska få en god omsorg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst.

Utöver nyanställningar om totalt 10-15 tjänster kommer även en omorganisation att genomföras och nya chefer rekryteras. Detta i syfte att få bättre uppföljning av verksamheten och beslut.

– Målet är tydligt: barnen ska få så bra omsorg som möjligt, så nära hemmet som möjligt. Därför vill nu vi få hem fler barn till Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst.

Totalt ökar personalbudgeten för myndighetsutövningen med 13,9 mnkr, varav 8 mnkr är riktad satsning och 5,7 mnkr en volymökning (varav hälften ensamkommande barn).

Beslut om budget och verksamhetsplan för 2016 fattas av social- och arbetsmarknadsnämnden tisdagen den 23/2 2016. Verksamhetsplan och budget finns här:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0172/2015

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

josefin.malmqvist@moderat.se

0736 – 947 974