SUNDBYBERG HÖJER LÖNERNA FÖR KVINNODOMINERADE YRKEN!

I måndags tog kommunstyrelsen beslut om att göra en särskild lönesatsning på 7,3 miljoner kronor för 2016. I löneöversynen utpekas ett antal prioriterade grupper:

  • Socialsekreterare och biståndshandläggare
  • Lärare inom skola och förskola, samt kulturskolan
  • Fritidsledare

Inom stadens verksamhet finns idag en stor efterfrågan på dessa yrkesgrupper och det huvudsakliga syftet med satsningen är att attrahera kompetent personal och stärka incitamenten att jobba kvar inom stadens verksamhet.

Det är extra roligt att denna satsning riktar sig till yrkesgrupper som i huvudsak är kvinnodominerade och utgör därför ett led i den grönblå majoritetens jämställdhetsarbete!