was successfully added to your cart.
Monthly Archives

mars 2016

SVERIGE BEHÖVER EN NY REFORMAGENDA- UTVÄRDERING AV ALLIANSENS SAMARBETE.

By | Uncategorized

Alliansens partisekreterare presenterade under veckan på DN-debatt den gemensamma utvärderingen för Allianssamarbetet och slutsatser för att stärka arbetet framåt.

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov. Kraftfulla integrationsinsatser, ökat bostadsbyggande, fler företag som kan växa samt hur Sveriges konkurrenskraft ska stärkas kommer att vara centrala frågor under en lång tid framöver.

I elva år har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetat inom Alliansen. Vårt samarbete har byggt på förtroende och goda möjligheter att komma överens. Sverige är på många sätt ett bättre land tack vara de reformer vi genomförde under 8 år i regeringsställning. Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade. Sveriges miljö- och klimatarbete stärktes.

Men samtidigt är det tydligt att reformerna som genomfördes mellan 2006-2014 inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Alltför många står utanför arbetsmarknaden, inte minst unga och utrikes födda. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Vi saknade svar på migrations- och integrationsutmaningen.

Läs hela artikeln ifrån DN, nedan:

”Samarbetet utvärderat. Vi omprövar nu vår politik enskilt i partierna, men vi ska också göra det gemensamt med sikte på nästa val. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov, skriver allianspartiernas partisekreterare.”

Länk till DN :

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

Här kan du läsa Alliansen utvärdering av samarbetet:

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

 

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

SVT NYHETER: MIKAEL. T ERIKSSON (M) OM BOSTADSBYGGANDET I SUNDBYBERG.

By | Uncategorized

Mikael. T Eriksson (M) blev under gårdagen intervjuvad av SVT- nyheter om bostadsbyggandet i landets kommuner. Såhär skriver Eriksson själv på sin FB:

Jag förstår dem som tycker att politik ibland kan bli lite larvigt. Som i dag när en politiker i Örebro ”i all ödmjukhet” vill berätta för Sveriges snabbast växande kommun – Sundbyberg – hur man bygger många nya bostäder.

Sundbyberg kommer alltså med sina drygt 46 000 invånare att bygga 1 300 nya bostäder om året i 14 år framåt. Örebro, med sina 140 000 invånare byggde 2013 bara 291 nya bostäder. 2014 ökade siffran till drygt 1 000 (bra, Örebro!). Men nog borde väl en kommun på 140 000 invånare kunna slå lilla Sundbyberg i antal nybyggda bostäder?

Åtminstone innan man ”i all ödmjukhet” vill låtsas som om man har något att lära lilla Sundbyberg.”

Det blev ett riktigt bra inslag på detta tema:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kontringen-bygg-bostader-i-oset-istallet

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

 

 

 

FLER VILL SE ANNA KINBERG BATRA SOM STATSMINISTER.

By | Uncategorized

Enligt en ny mätning från SVT/Sifo vill fler se Anna Kinberg Batra som statsminister.

Anna Kinberg Batra bör styra landet och inte Stefan Löfven. Det anser väljarna enligt en ny undersökning. Svenska folket har dessutom ett mycket litet förtroende för hela regeringen och dess politik. Svenska folkets förtroende för regeringen nu är mycket lågt. Det visar en mätning som TNS Sifo genomfört.

Där säger en tredjedel att man har ett mycket litet förtroende för regeringen och dess politik. Ytterligare en tredjedel har ett ganska litet förtroende. Det ska jämföras med att enbart en väljare av tjugofem säger att man har ett mycket stort förtroende och att var fjärde säger att man har ett ganska stort förtroende.”

 

 

 

Ta del av hela artikeln nedan:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-sifo-valjarna-foredrar-kinberg-batra-framfor-lofven

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

STÄDNING AV LOKALEN

By | Uncategorized

Under söndagen körde vi ett riktigt ryck på föreningslokalen med vårstädning och inköp på Ikea!

Eva och Josefin med fullastade vagnar.

Eva och Hans lastar flaket.

Det blev lite shopping!

 

Ritva städade köket.

Hyllor monterades.

Lunchpaus i städandet!

Resultatet efter städningen:

 

Resultatet efter städningen blev nya hyllor och bord samt ett fräscht och rent kök!

Efter en heldag med städning och flera lass till myrorna, är nu lokalen redo för all rolig verksamhet!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

VI BEHÖVER FLER SOM STÅR UPP MOT HOT!

By | Uncategorized

Viktig text om hot mot politiker i veckans Vi i Sundbyberg. Vårt kommunalråd Josefin Malmqvist (M) är en av flera politiker som intervjuas om hot och att aldrig ge efter.

Ta del av hela artikeln nedan:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vi-behover-fler-som-star-upp-mot-hot/dbbpcn!K4j7g0SvQopdpo21G9Iejg/

 

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

MALMQVIST (M): NYTT INTEGRATIONSUTSKOTT SKA KORTA VÄGEN TILL JOBB I SUNDBYBERG.

By | Uncategorized

Malmqvist (M): Nytt integrationsutskott ska korta vägen till jobb i Sundbyberg

Sundbyberg hade 2015 flest asylsökande per 1000 invånare i Stockholms län och prognosen är att mottagandet kommer vara fortsatt högt under 2016, 2017 och 2018. Därför instiftar Sundbybergs stad ett nytt integrationsutskott i syfte att hitta nya kreativa lösningar för att möta de stora integrationsutmaningar staden står inför.

– Vi är stolta över att kunna välkomna många nyanlända till Sundbyberg och erbjuder dem möjligheten att starta ett nytt liv här, men då måste vi också ge dem verktyg att snabbt komma in i samhället, vilket vi inte gör idag, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i Sundbybergs integrationsutskott.

Sundbyberg har en hög andel flyktingar i eget boende, sk EBO. Det ställer särskilda krav på att fånga upp de som kommer, och sätta in insatser för att korta vägen till jobb. Därför ska det nya utskottet titta på allt från fler bostäder till bättre samarbete med civilsamhället.

– I Sundbyberg ska nyanlända, från dag ett, få frågan vad de kan och vilka verktyg de behöver för att starta ett nytt liv här. Den långa vätan som präglar mottagandet i Sverige idag leder bara till utanförskap, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i Sundbybergs integrationsutskott.

Fakta om integrationsutskottet

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att ett integrationsutskott ska instiftas i Sundbyberg. Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutade på sitt sammanträde i februari 2016 att instifta nämnda utskott, och utskottet hade sitt första sammanträde den 17/3 2016. Utskottet består av en ordinarie ledamot och en ersättare för respektive parti i social- och arbetsmarknadsnämnden, totalt 14 personer. Integrationsutskottet planerar under året att ha 6 träffar med olika teman: bostäder, skola, förskola, jobb och SFI, ideell sektor, näringsliv. Syftet är att hitta nya kreativa lösningar för att möte de integrationsutmaningar som staden står inför.

Fakta om flyktingmottagande i Sundbyberg
Sundbyberg hade 2015 flest asylsökande per 1000 invånare i Stockholms län. (Källa: Kolada)
Sundbyberg hamnar på 10e plats i landet när det gäller antal EBO per 1000 invånare. (Källa: Migrationsverket)

Bifogas:
Bild över asylsökande/registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem per 1000 invånare, 2014 och 2015. Jämförelse med övriga länet. Källa Kolada

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist (M)

 Ordförande i integrationsutskottet i Sundbyberg.

VERKSAMHETSBESÖK: LSS-BOENDET DUVMOSSEN, SUNDBYBERG.

By | Uncategorized

Förra veckan besökte Josefin Malmqvist (M) kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst i Sundbyberg, LSS-boendet Duvmossen, där 6 personer lever hela sina vuxna liv. Såhär skriver Malmqvist på hennes blogg om besöket:

Jag imponerades av personalens förmåga till lyhördhet och kreativitet, förmågor som är centrala för att underlätta livet för dessa personer, som i många fall inte kan kommunicera på traditionellt vis i tal eller skrift. Personalen blir helt avgörande för att de boende ska få leva sina liv som de önskar och fatta beslut rörande sina egna liv.

Ser särskilt fram emot att ta del av den unika brukarundersökningen som gjorts i verksamheten, direkt med de boende, tillsammans med SKL”.

Stort tack för ett givande besök!

På bild: Torbjörn Ekevik, Ulla Sundh och Vivianne Claesson.

Lite bilder ifrån LSS-boendet!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg

 

 

BARRIÄREN BYGGS (SNART) BORT

By | Uncategorized

Enköpingsvägen har sedan en tid tillbaka varit tänkt att göras om till stadsgata. Nu börjar de formella samtalen om omgörningen av vägen, som skär som en barriär genom både Solna och Sundbyberg.

Lokaltidningen Vi i Sundbyberg skriver om att de Moderata kommunalråden, Mikael T. Eriksson, Sundbyberg och Pehr Granfalk, Solna, som tänker samarbeta om den framtida stadsgatan.

 

Ta del av hela artikeln nedan:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/barriaren-byggs-snart-bort/dbbpcp!qYvW8CAlubWkDQATowZxPA/

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg