Moderaterna Sundbyberg

Moderaterna i Sundbyberg söker politisk sekreterare.

Sundbyberg är sedan flera år en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här bor ca 53 000 personer, som inom drygt 10 år förväntas att bli över 80 000. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun på knappt 9 kvadratkilometer och Sveriges mest tätbefolkade.  Moderaterna i Sundbyberg är stadens största oppositionsparti och leder ett oppositionssamarbete tillsammans med Miljöpartiet …

Moderaterna i Sundbyberg söker politisk sekreterare. Läs mer »

Moderaterna i Sundbyberg söker politisk sekreterare Sundbyberg är sedan flera år en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här bor ca 53 000 personer, som inom drygt 10 år förväntas att bli över 80 000. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun på knappt 9 kvadratkilometer och Sveriges mest tätbefolkade.  Moderaterna i Sundbyberg är stadens största oppositionsparti och …

Läs mer »

Moderaternas Budget 2022

Moderaternas Budget 2022 Moderaterna, presenterar sitt förslag till Sundbyberg stads budget för 2022. Budgeten fokuserar på ordning och reda i ekonomin, trygghet och arbetslinjen. Företagsklimatet, arbetslösheten och tryggheten har försämrats dramatiskt och även där saknar minoritetsstyret reformer för ett bättre företagsklimat. Moderaterna lanserar ett näringslivspaket med fokus på att återstarta näringslivet efter pandemin. Med fokus …

Moderaternas Budget 2022 Läs mer »

Bidragslinjen vs Arbetslinjen?

Vad väljer du? Vi lanserar vår nya kampanj som visar skillanderna på vår politik och Socialdemokraternas politik. I Sundbyberg så ökar arbetslösheten samtidigt som Socialdemokraterna avskaffar arbetslinjen. Ökade kostnader för bidrag ger mindre utrymme för satsningar på skola och äldreomsorg. För oss är det viktigt att prioritera rätt och att fler människor kommer i arbete. Vi …

Bidragslinjen vs Arbetslinjen? Läs mer »

Grönblå plattform 2018-2022

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för kommande mandatperiod. Detta i form av en Grönblå politisk plattform, med gemensamma politiska förslag. Partierna har enats om ett övergripande fokus på ordning och reda i ekonomin, med bibehållet överskottsmål om 2 procent, samtidigt som satsningar på skolan och tryggheten fortsatt är prioriterat. …

Grönblå plattform 2018-2022 Läs mer »

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 24 maj väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) –          Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med …

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20% Läs mer »

Nu införs valfrihet inom Sundbybergs socialtjänst

Under social- och arbetsmarknadsnämnden beslutades det att införa valfrihet inom de första fem av socialtjänstens ansvarsområden. Det är därmed första gången som Sundbybergs socialtjänst överlåter beslut om val av leverantör till Sundbybergsborna. –          Det är glädjande att vi äntligen kan flytta makt till våra Sundbybergsbor. Givetvis bör den som är i behov av samhällets stöd …

Nu införs valfrihet inom Sundbybergs socialtjänst Läs mer »

Minskad sjukfrånvaro och stigande resultat i skolan

Sjukfrånvaron har minskat från 6.22 procent till 4.46 procent, en minskning med mer än en fjärdedel. –       Lägre sjukfrånvaro leder till färre vikarier vilket i sin tur leder till högre resultat i skolorna, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden. Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg …

Minskad sjukfrånvaro och stigande resultat i skolan Läs mer »