was successfully added to your cart.
Monthly Archives

december 2016

SUNDBYBERG TAR FRAM HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

By | Uncategorized

Det står klart efter gårdagens social- och arbetsmarknadsnämnd där verksamhetsplan och budget för 2017 antogs. Utöver minskat utanförskap har nämnden inför 2017 prioriterat ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, en evidensbaserad missbruksvård och uppsökande arbete av unga på glid.

 

– Jag är glad att vi kunnat anta en stark budget för minskat utanförskap och stöd till de som behöver. När fler arbetar kan vi i större utsträckning prioritera de som behöver samhällets yttersta skyddsnät, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som Sundbyberg hitintills inte arbetat systematiskt mot. Nu ska en handlingsplan tas fram och organisationen utbildas. Samtidigt ska försörjningsstöd som norm betalas ut till kvinnan och inte till mannen i hushållet.

 

– Hedersrelaterat förtryck ska aldrig accepteras i Sundbyberg. Vi behöver utbilda organisationen för att tidigt se tecken och signaler och för att kunna agera förebyggande, säger Josefin Malmqvist (M).

 

– Sundbyberg har en hög andel personer som faller tillbaka i missbruk igen och igen. Det vill vi ändra på. Genom att studera evidensbaserade metoder och goda exempel hoppas vi på att minska återfallsfrekvensen och minska antalet unga i missbruk, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Social-och arbetsmarknadsnämnden har en total budget på 650 miljoner kronor årligen, varav ca 470 miljoner kronor kommer från kommunkassan.

 

 

Några nyheter i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017:

– Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot våld i nära relationer. Staden ska stödja Sundbybergs Kvinnojour.

– Utveckla stadens utbud av evidensbaserad missbruksvårdsmetoder.

– Börja med uppsökande arbete för att fånga unga i utanförskap. Tidigare har enbart kultur- och fritidsnämndens fältarbetare arbetat uppsökande. Nu ska även socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher kunna arbeta uppsökande.

– 5,5 nya tjänster inom myndighetsavdelningen, som arbetar med traditionell individ- och familjeomsorg. Inför 2016 utökades antalet tjänster med 15 och därutöver 4 för att arbeta med ensamkommande barn. Så totalt nära 25 nya tjänster sedan Grönblå Sundbyberg tog över.

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017 som antogs vid nämndens sammanträde den 2016-12-13 finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0126/2016

 

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

SUNDBYBERG FORTSÄTTER SATSA PÅ SOMMARJOBB INFÖR 2017

By | Uncategorized

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 december väntas nämnden besluta att förlänga stadens sommarjobbssatsning från 2 till 3 veckor. Samtidigt kommer elever få stöd att skriva CV och visa att de själva sökt jobb.

– Vi vet att sommarjobb är en viktig möjlighet för unga att få in en fort på arbetsmarknaden. Därför är vi glada att vi nu kan utöka satsningen från 2 till 3 veckor, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

– Målet med stadens sommarjobbssatsning är att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Därför vill vi göra det så likt arbetsmarknaden som möjligt med CV-skola, bifogad ansökan och själv ha sökt ett annat jobb, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i ett yttrande uppgett att kommuner inte får stå för lönen på privata företag. Det strider mot kommunallagen. Därför tvingas staden göra om sin tidigare modell. Istället för att stå för lönen på privata företag kommer kommunen betala ut ett handledararvode och tillskapa fler jobb inom staden.

– Stadens sommarjobbssatsning är ett komplement till alla de jobb som näringslivet redan erbjuder. Vi behöver hjälpas åt för att unga ska få en första rad på sitt CV och få in en fot på arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

 

Förändringar inför 2017 i korthet:

  • Förlängning från 2 till 3 veckors jobb.
  • För att vara aktuellt för sommarjobb inom staden behöver alla:

– Delta i en informationsträff om sommarjobb

– Delta i en CV-skola

– Skicka in en ansökan till staden med CV

– Visa att de sökt andra sommarjobb inom t.ex. näringslivet.

 

  • Årskurs 1 och 2 på gymnasiet är garanterade sommarjobb, givet ovan kriterier. Därefter prioriteras årk 9 i mån av plats. Ett socialt perspektiv beaktas i tillsättningarna, likt tidigare år.
  • För att inte bryta mot lagen kommer staden inte längre ha möjlighet att stå för lönen på privata företag. Det innebär att fler jobb kommer erbjudas inom stadens egna verksamheter.

Utvärderingen av 2016 i korthet

  • 508 ungdomar ansökte om sommarjobb. Av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad.
  • Av dessa var 256 (54,2 %) killar och 216 (45,8 %) tjejer.
  • Övriga 36 tackade nej till erbjudet arbete.
  • Ungdomarna var på 119 olika arbetsplatser varav 61 inom privata näringslivet/föreningsliv/ kyrka etc. och 58 inom stadens egna verksamheter.
  • Nästan 25% har eller kommer erbjuda någon av ungdomarna som sommarjobbat en anställning (kvällar, helger, vid behov osv).

Underlag

Ärendet till nästa nämnd och utvärdering av 2016 års sommarjobb finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0158/2016

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist