SUNDBYBERG TAR FRAM HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Det står klart efter gårdagens social- och arbetsmarknadsnämnd där verksamhetsplan och budget för 2017 antogs. Utöver minskat utanförskap har nämnden inför 2017 prioriterat ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, en evidensbaserad missbruksvård och uppsökande arbete av unga på glid.

 

– Jag är glad att vi kunnat anta en stark budget för minskat utanförskap och stöd till de som behöver. När fler arbetar kan vi i större utsträckning prioritera de som behöver samhällets yttersta skyddsnät, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som Sundbyberg hitintills inte arbetat systematiskt mot. Nu ska en handlingsplan tas fram och organisationen utbildas. Samtidigt ska försörjningsstöd som norm betalas ut till kvinnan och inte till mannen i hushållet.

 

– Hedersrelaterat förtryck ska aldrig accepteras i Sundbyberg. Vi behöver utbilda organisationen för att tidigt se tecken och signaler och för att kunna agera förebyggande, säger Josefin Malmqvist (M).

 

– Sundbyberg har en hög andel personer som faller tillbaka i missbruk igen och igen. Det vill vi ändra på. Genom att studera evidensbaserade metoder och goda exempel hoppas vi på att minska återfallsfrekvensen och minska antalet unga i missbruk, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Social-och arbetsmarknadsnämnden har en total budget på 650 miljoner kronor årligen, varav ca 470 miljoner kronor kommer från kommunkassan.

 

 

Några nyheter i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017:

– Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot våld i nära relationer. Staden ska stödja Sundbybergs Kvinnojour.

– Utveckla stadens utbud av evidensbaserad missbruksvårdsmetoder.

– Börja med uppsökande arbete för att fånga unga i utanförskap. Tidigare har enbart kultur- och fritidsnämndens fältarbetare arbetat uppsökande. Nu ska även socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher kunna arbeta uppsökande.

– 5,5 nya tjänster inom myndighetsavdelningen, som arbetar med traditionell individ- och familjeomsorg. Inför 2016 utökades antalet tjänster med 15 och därutöver 4 för att arbeta med ensamkommande barn. Så totalt nära 25 nya tjänster sedan Grönblå Sundbyberg tog över.

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017 som antogs vid nämndens sammanträde den 2016-12-13 finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0126/2016

 

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist