Moderaterna föreslår anstånd för företag och invånare – 20 februari 23

Måndagen den 20 februari har Moderaterna i Sundbyberg lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
Omvärldsläget är utmanande: Inflationen, drivmedelspriserna, bostadsräntehöjningar, matpriser och elpriser försämrar hushållens ekonomi. Efter vänsterstyrets ytterligare försvåringar för sundbybergarnas ekonomi i form av skattehöjningar och förslag om höjning av parkeringsavgifter anser Moderaterna att kommunen måste göra det den kan för att underlätta sundbybergarnas vardag.
Därför har Moderaterna lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen innebär anstånd för personer och företag för betalning av avgifter för kommunala tjänster. Detta innebär att staden skjuter upp fakturor för att i ett hårt pressat ekonomiskt läge underlätta för stadens invånare att få ekonomin att gå ihop.

”Våra invånare ska inte behöva välja mellan elräkningen och hemtjänstavgiften. Vårt förslag innebär att de som har det tufft, får en ekonomisk lättnad utan att stadens finanser påverkas.”

– Axel Conradi, Oppositionsråd (M)

Kontaktpersoner för media:
Axel Conradi (M), 073-6147364, axel.conradi@sundbyberg.se