Pressmeddelanden

Moderaterna föreslår anstånd för företag och invånare – 20 februari 23

Måndagen den 20 februari har Moderaterna i Sundbyberg lämnat in en motion till kommunfullmäktige.Omvärldsläget är utmanande: Inflationen, drivmedelspriserna, bostadsräntehöjningar, matpriser och elpriser försämrar hushållens ekonomi. Efter vänsterstyrets ytterligare försvåringar för sundbybergarnas ekonomi i form av skattehöjningar och förslag om höjning av parkeringsavgifter anser Moderaterna att kommunen måste göra det den kan för att underlätta sundbybergarnas …

Moderaterna föreslår anstånd för företag och invånare – 20 februari 23 Läs mer »