GRÖNBLÅ BUDGET I SUNDBYBERG

Godmorgon!

Igår var det dags för budgetfullmäktige och en Grönblå budget klubbades igenom. Väldigt glädjande men också väldigt ansvarsfullt, de är mycket arbete som återstår för att utveckla Sundbyberg till det bättre!

Ett stycke ifrån budgeten:

 ”Sundbyberg är Sveriges mest tätbebyggda kommun. Det gör att våra gator är fyllda med

liv och att fler människor vill flytta hit för att ta del av vår urbana känsla. Vi värnar

grönstrukturen i staden, därför är stadens grönblå värden så viktiga. Både parker,

grönområden och närheten till vatten stärker livsmiljön för alla oss som bor här. Ny

exploatering ska ske på redan hårdgjorda ytor.

Sundbyberg är, och ska fortsätta vara, Sveriges mest urbana stad. Närheten till

varandra, service, kommunikationer och rekreation gör Sundbyberg till en attraktiv

stad. Här ska föräldrar tryggt kunna lämna sina barn till förskola och skola, säkra på att

deras barn får bästa tänkbara start i livet. Här ska föreningslivet fortsatt stärkas för att

stödja idrott, kultur och folkhälsa. Här ska äldre uppleva att hemtjänsten hjälper dem

att leva självständigt, och att äldreboendena håller en hög kvalitet med mångfald och

valfrihet.

Vår stad står inför stora utmaningar de kommande åren. Järnvägen ska grävas ned för

att motverka den barriär som delat staden. De kommande tre åren är avgörande för att

garantera att visionen om Sundbybergs nya stadskärna förverkligas och vi ser fram

emot att föra projektet i hamn. Lika viktig är visionen om Sundbybergs nya stadsdel

Ursvik. Staden måste hålla den tidplan som satts för att garantera dragningen av den

nya tvärbanan. Tidigare fattade beslut ligger fast, och detta kommunstyre är helt

inriktade på att slutföra stadsbyggnadsprojektet enligt den tidplan som finns.”

Ta del av hela budgeten nedan:

budget

 

Lite inslag ifrån Budgetfullmäktige:

Inom förskolan presenterar nyvalda ordföranden Sophie Silverryd (M)

satsningar på höjd förskolepeng, giftfri förskola och närproducerad mat i budget för 2016.

 

Ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden Josefin Malmqvist (M)

presenterar majoritetens förslag för att minska utanförskapet och en budget i balans.

I Grönblå Sundbybergs budget för 2016 gör vi storsatsningar på skolan.

Vi satsar 2016 mer på skolpengen än förra styret gjorde sammanlagt under 4 år

och gör dessutom en riktad satsning på skolhälsan. Så lyfter vi skolan i Sundbyberg!

På dagens kommunfullmäktige valdes nya gruppledare i våra nämnder.

Moderaternas ordföranden är Mikael T. Eriksson, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Josefin Malmqvist, ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden och kommunalråd, Sophie Silverryd,

ordförande Förskolenämnden och Morgan Lindqvist, ordförande Grundskole- och gymnasienämnden.

Läs hela listan med våra nya gruppledare här:

http://moderaterna.net/sundbyberg/2015/12/14/nya-gruppledare-i-namnder/

Ett stort grattis till alla nyvalda gruppledare!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg