MINDRE BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN I SUNDBYBERG

Vi vill öppna fler kommunala förskolor samtidigt som vi uppmuntrar privata alternativ att öppna nya förskolor i Sundbyberg. Därigenom kan vi minska söktrycket till våra befintliga förskolor och göra grupperna mindre. När vi bygger nya kommunala förskolor vill vi från början anpassa dem till små grupper.

Vid frågor kontakta, Sophie Silverryd (M) ordförande Förskolenämnden:

sophie.silverryd@moderat.se

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg