Grönblå plattform 2018-2022

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för kommande mandatperiod. Detta i form av en Grönblå politisk plattform, med gemensamma politiska förslag.

Partierna har enats om ett övergripande fokus på ordning och reda i ekonomin, med bibehållet överskottsmål om 2 procent, samtidigt som satsningar på skolan och tryggheten fortsatt är prioriterat.

”Ordning och reda i ekonomin möjliggör satsningar på det gemensamma, så som att fortsätta arbetet med att höja lärarlönerna i Sundbyberg. Vi vill även inrätta ett trygghetscenter som ska verka som en fysisk utgångspunkt för polisen, väktare, nattvandrare och grannsamverkan, i deras arbete för att göra Sundbyberg till en tryggare stad”, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

De viktigaste förslagen i korthet:

  • Ordning och reda i ekonomin.
  • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner.
  • Inrätta ett trygghetscenter, där polis, väktare, nattvandrare, fältare och grannsamverkansgrupper kan samordna sitt arbete.
  • Alla kommunens verksamheter ska ha ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030.
  • Fler byggnader i Sundbyberg ska ha solceller på tak eller fasad.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, med ett mål om max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper som genomsnitt under ett år.
  • Det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och nyetableringar. Stadens kommunikation med ett företag ska skötas av en, eller ett fåtal personer som är insatta i verksamheten.

Läs hela Grönblå plattform 2018-2022