Nyheter

Moderaterna i Sundbyberg söker politisk sekreterare Sundbyberg är sedan flera år en av Sveriges snabbast växande kommuner. Här bor ca 53 000 personer, som inom drygt 10 år förväntas att bli över 80 000. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun på knappt 9 kvadratkilometer och Sveriges mest tätbefolkade.  Moderaterna i Sundbyberg är stadens största oppositionsparti och …

Läs mer »

Moderaternas Budget 2022

Moderaternas Budget 2022 Moderaterna, presenterar sitt förslag till Sundbyberg stads budget för 2022. Budgeten fokuserar på ordning och reda i ekonomin, trygghet och arbetslinjen. Företagsklimatet, arbetslösheten och tryggheten har försämrats dramatiskt och även där saknar minoritetsstyret reformer för ett bättre företagsklimat. Moderaterna lanserar ett näringslivspaket med fokus på att återstarta näringslivet efter pandemin. Med fokus …

Moderaternas Budget 2022 Läs mer »

Bidragslinjen vs Arbetslinjen?

Vad väljer du? Vi lanserar vår nya kampanj som visar skillanderna på vår politik och Socialdemokraternas politik. I Sundbyberg så ökar arbetslösheten samtidigt som Socialdemokraterna avskaffar arbetslinjen. Ökade kostnader för bidrag ger mindre utrymme för satsningar på skola och äldreomsorg. För oss är det viktigt att prioritera rätt och att fler människor kommer i arbete. Vi …

Bidragslinjen vs Arbetslinjen? Läs mer »

Grönblått-förslag om uteserveringar året runt fick genomslag!

Ett år har passerat sedan Coronakrisen inträde och Sundbybergs företagare befinner sig under hård press och kämpar för att överleva. Samtliga insatser som staden beslutade om i mars förra året har löpt ut, utan att nya kommit på plats. Moderaterna i Sundbyberg är kritiska till att det dragit ut på tiden.  ”Från stadens sida måste …

Grönblått-förslag om uteserveringar året runt fick genomslag! Läs mer »

VI VILL SE EN OBEROENDE UTVÄRDERING OM CORONA-HANTERING I SUNDBYBERG!

Nyligen framförde Moderaterna ett förslag om att ta fram en oberoende extern utvärdering om Sundbybergs corona-hantering. Socialdemokraterna vände sig mot förslaget. Sundbyberg har drabbats hårt av coronaviruset vilket fått till följd att flera individer avlidit. Särskilt drabbades stadens äldreboenden. Det är ansvarslöst att S-styret inte vågar tillsätta en extern utredning med uppdrag att granska Sundbybergs …

VI VILL SE EN OBEROENDE UTVÄRDERING OM CORONA-HANTERING I SUNDBYBERG! Läs mer »

S-styret säger nej till en skolkommission för elevernas bästa!

I våras föreslog Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Sundbyberg att kommunen skulle inrätta en blocköverskridande skolkommission med syfte att hitta långsiktighet i skolpolitiken. Tanken var att stadens partier skulle enas om en politisk inriktning som skulle kunna bestå över flera mandatperioder och maktskiften. Först vid budgetfullmäktige tog Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet ställning i frågan. …

S-styret säger nej till en skolkommission för elevernas bästa! Läs mer »

Grönblå plattform 2018-2022

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för kommande mandatperiod. Detta i form av en Grönblå politisk plattform, med gemensamma politiska förslag. Partierna har enats om ett övergripande fokus på ordning och reda i ekonomin, med bibehållet överskottsmål om 2 procent, samtidigt som satsningar på skolan och tryggheten fortsatt är prioriterat. …

Grönblå plattform 2018-2022 Läs mer »

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte den 24 maj väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) –          Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med …

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20% Läs mer »