MALMQVIST (M): DAGS ATT SÖKA SOMMARJOBB I SUNDBYBERG!

Malmqvist (M): Dags att söka sommarjobb i Sundbyberg!

I dagarna går informationen ut till unga 16-18 år i Sundbyberg om att söka sommarjobb. En växling från tre år med korta sommarjobb till två år med längre sommarjobb, entreprenörskap och tydligare näringslivskoppling är några av årets nyheter.

– Vi påbörjar nu ett arbete för att lyfta sommarjobben i Sundbyberg. Vi vet att sommarjobb är viktiga och en bra möjlighet för fler unga att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden och får kontakt med tänkbara framtida arbetsgivare, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad.

För det Grönblå styret i Sundbyberg är näringslivskopplingen viktig. Till nästa år vill det Grönblå styret se att sommarjobben förlängs, från dagens 70 timmar till 3-4 veckor, för att ge unga möjlighet att i större utsträckning komma in i jobbet och visa vad de går för.

– För att fortsätta minska ungdomsarbetslösheten är företagens bidrag avgörande. Sommarjobben blir ett sätt att marknadsföra sig och kanske hitta framtida arbetskraft. Vi hoppas därför att fler företag vill vara med och bidra till att fler jobb kan komma till, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd.
Förändringar som genomförs i år:
· Målgruppen i år är de som är födda år 1998 eller 1999 och/eller gått ut 1an eller 2an på gymnasiet, samt är folkbokförda i Sundbyberg. Därutöver erbjuds bland annat ensamkommande flyktingbarn och unga som rekommenderas av socialtjänsten möjlighet till sommarjobb, likt föregående år.
· Tydligare koppling till näringslivet. En successiv förändring mot att företagen är med och betalar, som i andra kommuner, samt att förlänga sommarjobben till 3-4 veckor.
· Möjlighet att söka sommarjobb med entreprenörskap införs.

Effekten av höjningen av arbetsgivaravgiften för unga:
· Regeringen har beslutat att från 1 juni 2016 mer än fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Det innebär en ökad kostnad för kommunen i år med nära 650 000 kr för sommarjobben.

Lön:
· För ungdomar födda 1999 är lönen 85,40 kr/timme och för ungdomar födda 1998 är lönen 88,40 kr/timme.
· Varje år förhandlas lönen med de fackliga organisationerna.

 

 

 

//Josefin