PRESSMEDDELANDE: NU INFÖR VI NOLLTOLERANS MOT BIDRAGSFUSK I SUNDBYBERG

Malmqvist (M): Nu inför vi nolltolerans mot bidragsfusk i Sundbyberg

Sundbyberg har näst högst kostnader för ekonomiskt bistånd i länet, bara Södertälje har högre kostnader. I sin första budget tar idag det nya Grönblå styret ett första steg mot att stävja möjligheterna till bidragsfusk och ställa om insatserna till jobb.

– Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg. Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Våra insatser ska därför vara helt fokuserade på att stötta sundbybergare till jobb, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad.

Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig insats när alla andra är uttömda. Aktivitets- och närvarokrav införs och hembesök erbjuds alla.

– Fusk ska aldrig löna sig. Genom hembesök och att kräva närvaro under hela dagen ökar inte bara möjligheterna att hitta ett jobb- möjligheten till svartjobb förhindras också, säger Josefin Malmqvist (M), arbetsmarknadskommunalråd i Sundbybergs stad. 

Budgeten finns här:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0172/2015

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

Kommunalråd (M) för jobb, integration och socialtjänst.

josefin.malmqvist@moderat.se

0736 – 947 974