NY HANDLINGSPLAN MOT HEMLÖSHET I SUNDBYBERG SKA FÖREBYGGA VRÄKNINGAR AV BARN

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj väntas nämnden anta en handlingsplan mot hemlöshet. Sundbyberg ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga hemlöshet, inte minst när barn är inblandade.

– Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt berörda av en vräkning, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Två av tre vuxna missbrukare i Sundbyberg saknar egen bostad, vilket gör deras tillfrisknande mer komplext. Bostadsbristen är påtaglig i hela Stockholms län, inte minst i Sveriges mest tätbefolkade kommun Sundbyberg. Därför behövs en rad insatser för att tidigt förebygga hemlöshet.

– Vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning och samverkan med frivilligorganisationer är några av de insatser vi nu arbetar med för att förebygga att sundbybergare hamnar i hemlöshet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet hemlösa i Sundbyberg (hämtat ur ärendet):
• Av missbruksgruppens 85 aktuella ärenden är 32 registrerade som ”bostadslös”, 13 som ”inneboende” och 12 som ”socialt kontrakt”.
• Av 675 aktuella ärenden i enheten ekonomiskt bistånd, är 55 registrerade som ”bostadslösa”, 48 som ”socialt kontrakt” och 44 som ”andrahand”.

Läs mer på kommunens hemsida:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0114/2015