NY STADSKÄRNA FÖR ETT LEVANDE SUNDBYBERG.

Nedgrävningen och breddningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg är stadens största infrastrukturprojekt och innebär en unik möjlighet att utveckla vår stadskärna. Den nya stadskärnan kommer vara en kombination av bostäder, kontor och grönområden som behåller Sundbybergs känsla av småskalighet samtidigt som vi får möjligheten att välkomna många nya Sundbybergare hit. Vårt mål är att stadskärnan ska präglas av trygghet, uppmuntra till möten och skapa förutsättningar för handeln att växa. Genom nedgrävningen bygger vi bort den barriär som länge delat staden och genom detta skapa en levande och sammanhållen stadsdel.

 

Planen för nya stadskärnan går nu in i ett intensivare skede med medborgardialoger med slut i förslag till detaljplan. Vi uppmuntrar alla medborgare delta och utnyttja möjligheten att sätta sin egen prägel på staden. Vi <3 Sundbybergs nya stadskärna!

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg