REKORDFÅ HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD I SUNDBYBERG

Sundbyberg hade under 2016 det lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år (socialbidrag). Samtidigt gick fler sundbybergare än tidigare vidare från utanförskap till jobb. Det framgår av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016, som behandlas vid nämndens sammanträde den 21 februari.

 

  • Nu börjar vi den långa resan med att bryta utanförskapet i Sundbyberg. När färre lever på bidrag får vi större resurser att satsa på skolan och äldreomsorgen, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Sundbyberg har tredje högst kostnader för ekonomiskt bistånd per kommuninvånare i Stockholms län, bara Södertälje och Botkyrka har högre kostnader. Bland de kommuner som idag har lägst kostnader finns grannkommunen Solna.

 

  • För 10 år sedan var skillnaden liten mellan Sundbyberg och Solna. Sedan dess har Solna bedrivit ett aktivt arbete som vi ska inspireras av. Nu lägger vi om Sundbybergs arbetssätt med målet att om 10 år ha lägst kostnader för bidrag i länet, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Sundbyberg har nu styrts i ett år av Grönblått Sundbyberg, som sjösatt en lång rad reformer för att korta vägen till jobb. En förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt reformarbete har varit att få ordning och reda i nämndens ekonomi.

 

  • Det är glädjande att vi på ett år kunnat vända åratal av miljonunderskott till överskott. Det bådar gott för fortsatt reformarbete med fokus på kvalitet i insatserna till de sundbybergare som behöver samhällets yttersta skyddsnät, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Viktiga resultat i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2016

  • Budget i balans. För första gången på minst 5 år har nämnden ett positivt resultat.
  • Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år.
  • Kraftig ökning i andelen personer som går från stadens arbetsmarknadsinsatser till jobb, från 41% 2015 till 58% 2016.

Vill du läsa mer?

Resultat i bilder

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2016